top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

Ratujemy spółki komandytowe przed negatywnymi skutkami reformy CIT 2021

Do 2021 r. Spółki komandytowe były bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu w Polsce. Wielu klientów naszej kancelarii prowadziło swoje biznesy w tej formie.

 

Wszystko zmieniło się w 2021 r. wraz z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT. 

Wraz z tą zmianą, znika podstawowa zaleta spółki komandytowej - możliwość połączenia pojedynczego opodatkowania zysków z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników (komandytariuszy) za zobowiązania spółki.

W związku z reformą CIT 2021 r. oraz objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT stworzyliśmy specjalnych pakiet wsparcia dla spółek komandytowych.

Doradzamy klientom jak ograniczyć negatywne skutki reformy biorąc pod uwagę profil działalności firmy, poziom ryzyk biznesowych oraz cele właścicieli i zarządzających spółkami.

Współpracujemy z renomowanymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić sprawną i bezpieczną usługę.

 

Nasze rozwiązania są za każdym razem dopasowane do konkretnych potrzeb klienta.

Jak działamy?

 1. Najpierw analizujemy sytuację Państwa firmy i wskazujemy szanse i ryzyka

 2. Znając Państwa potrzeby proponujemy konkretne działania zaradcze

 3. Wskazujemy przy tym jakie są zalety i wady proponowanych rozwiązań

 4. Dostarczamy kompleksową usługę, która rozwiązuje problem 

Jak możemy pomóc?

1. Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę

 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonego biznesu

 • Pomoc przy przekształceniu w spółkę jawną

 • Pomoc przy przekształceniu w spółkę z o.o.

 • Pomoc przy przekształceniu w spółkę partnerską

2. Skorzystanie z innych ulg i zwolnień podatkowych

 • Analiza działalności spółki oraz doradztwo związane z możliwością skorzystania z istniejących ulg i zwolnień podatkowych pozwalających na ograniczenie opodatkowania

 • Pomoc przy skorzystaniu z ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R) i IP box

 • Pomoc przy skorzystaniu z wakacji podatkowych na działalność inwestycyjną w ramach programu Polska Strefa Inwestycji (wcześniej SSE)

 • Pomoc przy wdrożeniu w spółce tzw. estońskiego CIT (aktualnie możliwy wyłącznie w sp. z o.o.)

3. Tworzenie holdingów (grup spółek)

 • Analiza możliwości stworzenia holdingu ze zwględu na rozdział ryzyk biznesowych oraz gałęzi biznesu

 • Wsparcie przy stworzeniu modelu grupy spółek, w której obok spółek kapitałowych działają również spółki osobowe 

 • Podział, łączenie i przekształcanie istniejących spółek

 • Zakładania dodatkowych podmiotów do realizacji dodatkowych zadań biznesowych

3. Likwidacja spółki komandytowej

 • Likwidacja spółki komandytowej w trybie standardowym lub uproszczonym

 • Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. (komplementariuszem)

bottom of page