top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na prototyp [2023]

Zaktualizowano: 30 sty 2023

Obowiązujące od 2022 r. przepisy stanowią, że firmom przysługuje możliwość odlicza od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Odliczenie to stanowi tzw. ulgę na prototyp. Z tego artykułu dowiecie się, czy warto z tej ulgi skorzystać.

Ulga na prototyp stanowi doskonałe uzupełnienie ulgi B+R

Jak działa ulga?


Ulga na prototyp stanowi dopełnienie ulgi badawczo-rozwojowej.


Ulga B+R obejmuje swoim zakresem dofinansowanie kosztów prac związanych z przygotowaniem nowych produktów, wdrożeniem ulepszeń istniejących produktów, usprawnień procesu produkcyjnego oraz przygotowania wstępnej wersji nowego lub zmienionego produktu (pojedynczy prototyp).


Natomiast ulga na prototyp (trochę mylna nazwa) tak naprawdę obejmuje już dofinansowanie kosztów związanych z wyprodukowaniem serii próbnej nowego lub ulepszonego produktu.


W praktyce firma najpierw skorzysta z ulgi B+R i na każde 100.000 zł kosztów związanych z przygotowaniem nowych produktów, wdrożeniem ulepszeń istniejących produktów, usprawnień procesu produkcyjnego oraz przygotowania wstępnej wersji nowego lub zmienionego produktu otrzyma zwrot do 38.000 zł (przy stawce 19% podatku).


Natomiast w kolejnej fazie, przy przygotowaniu produkcji próbnej w ramach ulgi na prototyp firma otrzyma przy 100.000 zł dodatkowy zwrot 6.333 zł (przy stawce 19% podatku).


Jest to kwota mniejsza niż w przypadku ulgi B+R, natomiast trzeba pamiętać, że jest to ulga uzupełniająca ulgę B+R i w praktyce firmy odbiorą sobie tę ulgę niejako "przy okazji" rozliczając ulgę badawczo-rozwojową.


O czym należy pamiętać?


Kluczowe jest pojęcie "produktu". Za produkty należy w tym miejscu rozumieć rzeczowe aktywa obrotowe w postaci wytworzonych lub przetworzonych produktów gotowych i zdatnych do sprzedaży lub będących w toku produkcji, z wyłączeniem usług.


Czyli tylko w odniesieniu do takich produktów ulgę będzie można zastosować.


Ulga na prototyp to tak na prawdę ulga na produkcję próbną

Druga ważna kwestia to "produkcja próbna nowego produktu". Rozumie się przez to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu.


Etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.Po trzecie, w ramach ulgi nie możemy rozliczyć:

  • kosztów zakupów wytworzenia fabrycznie nowych urządzeń i narzędzi niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu

  • kosztów ulepszeniatakich maszyn w celu ich dostosowania do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu.

  • kosztów materiałów i surowców kupionych wyłącznie w celu produkcji nowego produktu

natomiast może rozliczyć np.:

  • koszty badań, ekspertyz, dokumentacji potrzebnej do uzyskania odpowiednich certyfikatów i zezwoleń

  • koszty badania cyklu życia produktu

  • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych

W ramach ulgi rozliczamy tylko te koszty, które nie zostały nam zwrócone. Np. gdy produkujemy na zlecenia i nasz klient zapłaci nam za produkcję próbną - wtedy z ulgi nie skorzystamy. Firma musi samodzielnie ponieść koszt takiej produkcji próbnej.


Po czwarte, wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% zysku osiągniętego z działalności operacyjnej firmy.


Ulga na prototyp a inne ulgi podatkowe?


Ulgę na prototyp możemy łączyć z większością ulg takich jak: ulga B+R, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników.Podsumowanie


Nazwa „ulga na prototyp” jest nieco myląca, gdyż w praktyce wykonanie większości pojedynczych prototypów objętych będzie Ulgą B+R. Prawidłowa nazwa dla „ulgi na prototyp” powinna być „ulga na produkcję próbną”. Tylko koszty związane z produkcją próbną mogą być rozliczone w ramach tej ulgi. Finansowo „ulga na prototyp” jest mniej atrakcyjna niż ulga B+R, natomiast ulgę tę rozliczymy "przy okazji" rozliczenia ulgi B+R, w związku z tym wysiłek będzie znacząc mniejszy a dodatkowa korzyść podatkowa zawsze się w firmie przyda.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję czy ulgi na prototyp)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comments


bottom of page