top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na robotyzację [2023]

Planujecie zakup robotów przemysłowych w firmie lub automatyzację procesów produkcyjnych? Powinniście sprawdzić nową ulgę na robotyzację. Ulga ta pozwala na uzyskanie dofinansowania dla takich inwestycji, które polegać będą na zwrocie podatkowym.

Ulga na robotyzację pozwolą na pozyskanie dofinansowania na inwestycje w automatyzację procesów produkcyjnych w firmach

Na czym polega ulga na robotyzację?


Ulga na robotyzację jest jednym z [nielicznych] korzystnych przykładów rozwiązań dla firm przyjętych w ramach Polskiego Ładu. Ulga ta kierowana jest wyłącznie do firm produkcyjnych, które planują inwestycje w roboty przemysłowe oraz inne rozwiązania automatyzujące procesy w firmie.


Ulga polega na tym, że firma będzie mogła obniżyć sobie podatki należne urzędowi skarbowemu o kwotę dofinansowania na zakup robotów i cobotów. Innymi słowy, firmy mogą w 100% legalnie odzyskać częściowy zwrot takich inwestycji z podatku.


Ile dostaniemy?


Zgodnie z przepisami, podatnik inwestujący w robotyzację może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów inwestycji w automatyzację. Przy czym, kwota takiego odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Mówiąc bardzie przystępnie: Podatnik wrzuca kwotę takiej inwestycji normalnie w koszty, a oprócz tego (dodatkowo), jako bonus może wrzucić sobie 50% takich kosztów, bez wydawania dodatkowej złotówki.


Robot przemysłowy

Przykład:

Firma New Technic zamierza dokonać zakupu robota przemysłowego wraz z manipulatorem przemysłowym. Wartość inwestycji to 1 mln zł. Firma ta, oprócz wrzucenia w koszty (w ramach amortyzacji tej kwoty), może dodatkowo rozliczyć sobie 500.000 zł jako koszt podatkowy. Efekt: firma stosująca ulgę otrzyma w ramach dofinansowania 95.000 zł zwrotu z podatku.
Jakie koszty mogę rozliczyć?


Ustawy podatkowe wskazują, że w ramach tej ulgi rozliczyć można następujące koszty:


1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych

  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych

  • maszyn, urządzeń oraz innych elementów, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących ergonomii oraz bezpieczeństwu pracy, w szczególności: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych czy optoelektrycznych urządzeń ochronnych

  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer

  • urządzeń do robotów przemysłowych, służących zapewnieniu interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną

2. Koszty nabycia oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i przyjęcia robotów przemysłowych do używania


3. Koszty nabycia usług szkoleniowych dot. robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej.


4. Opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych (jeżeli leasing prowadzi do własności).


Ulga na robotyzację a inne ulgi podatkowe


Dobra wiadomość dla firm jest taka, że ulgę na robotyzację można łączyć z większością innych ulg podatkowych. W szczególności, skorzystanie z ulgi na robotyzację nie przeszkadza nam w skorzystaniu z ulgi B+R, ulgi na prototyp, ulgi na innowacyjnych pracowników czy ulgi na ekspansję.


Uwaga: Ulgi tej nie można łączyć z tzw. estońskim CIT czy też ze zwolnieniem podatkowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.


Ulga na robotyzację czy może raczej Polska Strefa Inwestycji?


Jak zostało wspomniane, ulga na robotyzację nie może być łączona ze zwolnieniem podatkowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W związku z tym nasi klienci często pytają nas, która ulga jest bardziej korzystna.


Odpowiedź jest jednoznaczna: Polska Strefa Inwestycji (PSI).


Dlaczego?


Ponieważ wartość dofinansowania inwestycji w ramach PSI będzie znacząco wyższa niż w przypadku ulgi na robotyzację.


Produkcja CNC

Przykład:

Firma Nexto zajmuje się produkcją wyspecjalizowanych elementów metalowych w oparciu o technologię CNC. Spółka planuje rozbudowę swojego zakładu na terenie Śląska. W ramach inwestycji planuje zakup 2 robotów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Korzystając z ulgi na robotyzację, Nexto otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 10% wartości tych robotów. Natomiast, łącząc zakup robotów z inwestycją w PSI/KSSE, spółka (mała firma) otrzyma dofinansowanie wynoszące 50% wartości robotów.


Ok. Czy to oznacza, że nie warto w ogóle korzystać z ulgi na robotyzację?


Tego nie powiedziałem.


Ulga na robotyzację będzie opłacalna zawsze wtedy, gdy nie będziemy mogli skorzystać z ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (bo np. nie mamy projektu wystarczająco dużego, by uruchomić go w PSI).

Dlatego zawsze warto sprawdzać planowane inwestycje pod kątem podatkowym.


Podsumowanie


Ulga na robotyzację jest adresowana wyłącznie do firm produkcyjnych, które zamierzają inwestować w roboty przemysłowe, coboty i inne rozwiązania automatyzacyjne. Dofinansowany jest również zakup urząd peryferyjnych oraz oprogramowania. Ulga ta nie jest tak korzysta jak dofinansowanie w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Natomiast PSI stawia dość duże wymogi i za każdym razem, gdy w jej ramach inwestycja w roboty nie będzie możliwa, warto skorzystać z ulgi na robotyzację. Na chwilę obecną, ulga będzie dostępna na inwestycje zrealizowana w latach 2022-2026 r.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję oraz Polskiej Strefy Inwestycji)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.plComments


bottom of page