top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga B+R - czyli ulga na rozwój firmy [2023]

Zaktualizowano: 18 sty 2023

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) funkcjonuje na polskim rynku już od dłuższego czasu. Od 2022 r./2023 r. stała się jeszcze bardzie atrakcyjna. Dlaczego więc w dalszym ciągu tak mało firm korzysta z tego rozwiązania? Czy stanowi to wynik niewiedzy o istnieniu takiej ulgi, czy może braku świadomości, że dana firma prowadzi taką działalność, w związku z czym może skorzystać z tytułowej ulgi? W tym artykule postaram się wyjaśnić m.in. czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową oraz kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

Ulga B+R to świetny sposób na obniżenie podatków w firmie

Czym jest ulga B+R?


Ulga badawczo-rozwojowa jest narzędziem mającym na celu stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw. Stanowi wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zajmują się rozwojem (ulepszaniem) istniejących lub tworzeniem nowych produktów czy usług. Pozwala na obniżenie kosztów związanych m.in. z opracowaniem nowego towaru, wdrożeniem nowych innowacji w firmie.


W praktyce oznacza to, że każda złotówka wydana na taki cel będzie mogła być odliczona od podstawy opodatkowania i to w niektórych przypadkach nawet do 200%!


Innymi słowami:


100.000 zł wydane w roku podatkowym na ulepszanie lub stworzenie nowych produktów czy usług pozwala odliczyć od podatku dodatkowo do 200.000 zł, co oznacza 36.000 zł podatku mniej do zapłaty!


Skąd wiadomo, że nasza firma prowadzi działalność B+R i może korzystać z ulgi?


Większość firm, które są firmami produkcyjnymi lub usługowymi i wprowadzają nowe produkty lub usługi albo je ulepszają, tak na prawdę prowadzą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów podatkowych i kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R.

Dotyczy to więc firm, które systematycznie prowadzą działalność w zakresie rozwoju własnej oferty. Punktem odniesienia nie jest przy tym rynek - czyli to czy dane nowe rozwiązanie lub ulepszenie jest już oferowane - ale to czy w danej firmie takie rozwiązanie do tej pory funkcjonowało.


Warto pamiętać o tym, że firma nie musi cechować się innowacyjnością na skalę światową, czy nawet krajową (tak jak przy grantach z NCBR czy UE). Do skorzystania z ulgi B+R wystraczająca jest innowacyjność w skali firmy.


Zatem nie chodzi o wprowadzenie novum na rynkach krajowym oraz światowym, tylko o wdrożenie czegoś czego firma do tej pory nie miała. Takie podejście powoduje, że ulga B+R jest dużo łatwiej dostępna niż dofinansowania z UE czy środków krajowych.


Przykład:

Dla lepszego zobrazowania tego, co może stanowić działalność B+R w firmie, posłużmy się przykładem takiego produktu, jak np. nakrętki produkowane przy użyciu technologii CNC, który możemy kupić np. w OBI albo CASTORAMIE.

Załóżmy, że nasza firma METALEXPERT produkuje takie nakrętki i postanawia je ulepszyć. Ulepszenie polega na tym, że zostanie zastosowany nowy materiał i dopracowany zostanie kształt elementu oraz technologia produkcji. Załóżmy, że koszt tego ulepszenia wyniesie 200.000 zł (150.000 zł koszt pracy i 50.000 zł pozostałe koszty).

Taki rozwój produktu stanowić będzie przykład działalności badawczo-rozwojowej i pozwoli na zastosowanie ulgi B+R. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku firma będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie rozwoju w wysokości 66.500 zł (przy stawce podatku 19%) czyli 33% wartości prac rozwojowych! Opłacalne prawda?Co równie ważne: z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od wielkości prowadzonej przez siebie działalności oraz branży, w której się poruszają.


Na czym polega i jakie są warunki skorzystania z ulgi B+R?


Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na omówioną już działalność badawczo-rozwojową.


Upraszczając sprawę: wydając na prace B+R w rzeczywistości 1 zł podatkowo pokazuję koszt nawet 3 zł (w przypadku wydatków na pracowników) i 2 zł (w przypadku pozostałych kosztów - jak materiały, aparatura itd.)


Podatkowo wygląda to następująco: wydatki na badania i rozwój odlicza się dwukrotnie

 1. najpierw jako koszt uzyskania przychodu (100%)

 2. następnie odpisując dodatkowe 100% lub 200% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania.

Nakłady finansowe ponoszone na rozwój oraz badania należy odliczyć najpierw w kosztach przychodów, a następnie uwzględnić je w rocznej deklaracji podatkowej.


Jakie są warunki skorzystania z ulgi B+R?


Jak już zostało wspomniane, odliczeniu podlegają koszty kwalifikowane, a więc wydatki jakie zostały poniesione przez firmę na określone cele rozwojowe. Do tych wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) można zaliczyć m.in.:

 • wynagrodzenia płacone w związku z zawartymi umowami o pracę, dla pracowników, którzy pracują nad rozwojem oraz związane z tymi wynagrodzeniami składki ZUS

 • wydatki związane z nabywaniem materiałów i surowców potrzebnych do prowadzenia takiej działalności (np. na tworzenie prototypów)

 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu, wykorzystywanego w działalności badawczo-rozwojowej (np. aparatura pomiarowa, narzędzia, mikroskopy itd.)

 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań - ale uwaga - tylko od jednostek naukowych

 • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych

 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R (np. amortyzacja maszyn czy oprogramowania wykorzystywanego do opracowywania nowych produktów lub ulepszeń).

Zatem, do najważniejszych warunków, jakie należy spełniać, aby móc skorzystać z ulgi B+R należą:

 1. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i ponoszenie kosztów z tym związanych (tzw. koszty kwalifikowane opisane wyżej)

 2. identyfikacja kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi B+R;

 3. wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej.

Co ciekawe, ulgę B+R można dodatkowo rozszerzyć i uzupełnić o kolejne ulgi, tj. IP Box oraz ulgę na prototyp, które również są związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej lub wprowadzaniem na rynek i testowaniem nowych produktów.


Podsumowanie


Ulga B+R stanowi jedno z ciekawszych i mających szerokie zastosowanie rozwiązań oferowanych na gruncie polskich przepisów podatkowych. Ta ulga jest w zasięgu ręki prawie wszystkich firm, które oferują własne produkty lub usługi. Relatywnie niewielkie wymogi, przy tak ogromnych korzyściach powinny stanowić zachętę dla większości firm, w szczególności z branży IT, chemicznej, szeroko rozumianej branży produkcyjnej i innych branż, w których wprowadzane są nowe lub rozwijane i ulepszane są dotychczasowe produkty, rozwiązania czy też usługi.


Współpraca Julia Adamczyk


Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R) oraz wdrażaniu estońskiego CIT


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Commentaires


bottom of page