top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Polska Strefa Inwestycji – na czym polega zwolnienie podatkowe na nowe inwestycje?

Zaktualizowano: 14 mar 2023

Polska Strefa Inwestycji (PSI) działa już od 2018 r. i cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm. Zwolnienia podatkowe na nowe inwestycje w ramach PSI pozwalają na wakacje podatkowe dla firm realizujących nowe inwestycje. Zwolnienie podatkowe może trwać w zależności od miejsca realizacji inwestycji od 10 do 15 lat. PSI jest wciąż niedoceniana przez polski sektor MŚP. W artykule tym przedstawiam, w jaki sposób działa zwolnienie podatkowe w ramach programu.

Jak działa zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefi Inwestycji
Jak działa zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefi Inwestycji

Na jakie zwolnienie może liczyć przedsiębiorca?


Zwolnienie podatkowe w ramach PSI jest uzależnione od dwóch czynników:

 • wielkości firmy, która realizuje inwestycję (mikro, mała, średnia czy duża firma),

 • miejsce, w którym realizowana jest nowa inwestycja.

W uproszczeniu im mniejsza firma, tym większy procent kosztów inwestycji, który stanowić będzie zwolnienie podatkowe.


Równocześnie im wyższe bezrobocie w miejscu realizacji inwestycji, tym łatwiej będzie skorzystać z programu.


Ponadto im niższy poziom rozwoju gospodarczego w danym regionie, tym procentowo większe dla wszystkich przedsiębiorców będzie zwolnienie podatkowe.


Zwolnienia podatkowe w ramach PSI polegają na tym, że firma ponosząc konkretne koszty inwestycji, pewną część kosztów może odliczyć sobie od podatku.
W odróżnieniu od pozostałych ulg podatkowych, w przypadku ulgi na nowe inwestycje w ramach PSI koszty inwestycyjne nie są odliczane od przychodu (jako koszt), lecz są bezpośrednio odpisywane od podatku, który firma musi zapłacić.

Zatem dzięki PSI firma nie zmniejsza efektywnego opodatkowania, tylko tak naprawdę otrzymuje zwolnienie podatkowe, które trwa tak długo, dopóki cała pula zwolnienia nie zostanie wyczerpana.


Pula zwolnienia jest natomiast wyliczana jako procent wartości inwestycji (np. 45%). Wzór dla takiego wyliczenia jest następujący:


Wielkość zwolnienia podatkowego = wielkość zwolnienia w danym regionie jako % x koszty kwalifikowane inwestycji.

W przypadku dużych firm, wartość zwolnienia będzie wartością tzw. maksymalnej pomocy publicznej dostępnej w danych regionach liczonej jako procent łącznych kosztów inwestycji.

 • I tak przykładowo w woj. podkarpackim, lubelskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim tą podstawową stawką jest 50%.

 • W większości województw tą stawką podstawową jest 40% (tak jak w woj. małopolskim, opolskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim czy świętokrzyskim).

 • Natomiast w przypadku woj. śląskiego i pomorskiego stawką podstawową jest 30%

 • W przypadku woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego (bez Poznania i Wrocławia) stawką podstawową jest 25% wartości inwestycji.

 • Najbardziej zróżnicowana sytuacja jest w woj. mazowieckim, gdzie w zależności od powiatu wartość podstawowa wynosi od 0 do 50% wartości inwestycji.


Warto pamiętać o tym, że program zawiera szczególne bonusy dla sektora MŚP.


Oznacza to, że:

 • średnie firmy, tj. takie, które w uproszczeniu zatrudniają między 50 a 250 pracowników, będą mogły liczyć na dodatkowe 10% wartości zwolnienia podatkowego (przykładowo w przypadku woj. śląskiego kwota zwolnienia wzrośnie z 30% do 40% wartości inwestycji),

 • małe przedsiębiorstwa i mikrofirmy, tj. takie, które w uproszczeniu zatrudniają do 50 pracowników, mogą liczyć na dodatkowe 20% bonusu. Oznacza to, że stawkę bazową w danym województwie należy odnieść o kolejne 20% (np. w woj. opolskim czy lubuskim kwota wsparcia wzrośnie z bazowych 40% do 60% wartości inwestycji).

Pozostałe wymogi


Aby firma mogła ubiegać się o pomoc z programu Polska Strefa Inwestycji, konieczne jest wykonanie kilku kroków.


Po pierwsze spółka musi wystąpić o wydanie decyzji o wsparciu, którą wydaje właściwy zarządca Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na danym obszarze (w przypadku woj. Śląskiego jest to KSSE S.A. z siedzibą w Katowicach). Bez decyzji o wsparciu nie ma zwolnienia podatkowego. Decyzję należy otrzymać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji i ponoszenia kosztów inwestycji.


Po drugie firma musi zobowiązać się do poniesienia określonych kosztów inwestycji, które przekraczać będą regionalne progi dla inwestycji. Progi te zależne są od miejsca, w którym realizowana jest inwestycja, a konkretniej od wielkości bezrobocia. W zależności od wielkości bezrobocia (liczonego jako bezrobocie w porównaniu do średniej krajowej) progi te wynoszą:

 • w przypadku dużych firm od 1 mln do 100 mln zł,

 • w przypadku średnich firm od 200 tys. do 20 mln zł,

 • w przypadku małych firm od 500 tys. do 5 mln zł,

 • w przypadku mikrofirm od 200 tys. do 2 mln zł inwestycji.


Należy przy tym pamiętać, że w Polsce zostały zdefiniowane pewne obszary, w których te progi są znacząco obniżone. Dzieje się tak przykładowo na obszarze aglomeracji górnośląskiej (metropolii śląsko-zagłębiowskiej).


Ponadto należy również podkreślić, że w przypadku projektów usługowych (np. outsourcing, B+R czy IT) nawet dla największych przedsiębiorców progi te są obniżone do od 500 tys. do 5 mln zł.

Po trzecie, firma, która otrzyma decyzję o wsparciu zobowiązana będzie do wypełnienia pewnych kryteriów jakościowych, które określone są w rozporządzeniu o wsparciu inwestycji i dotyczą m.in. zapewnienia pewnych świadczeń pracownikom, szkoleń i rozwoju pracowniczego, współpracy ze szkolnictwem wyższym czy też działań w konkretnych sektorach lub konkretnych regionach. Kryteria te należy określić na etapie staranie się o decyzję o wsparciu.


Po czwarte, firma zobowiązana jest na etapie realizacji inwestycji i już po jej zakończeniu do odpowiedniego wyodrębnienia kosztów inwestycji oraz do raportowania danych dotyczących inwestycji do zarządców SSE.


Podsumowanie


Polska Strefa Inwestycji jest bardzo atrakcyjnym programem dla firm realizujących nowe inwestycje w Polsce.


Każda firma, która zastanawia się nad własnym rozwojem w Polsce, powinna rozpocząć analizę swoich zamierzeń właśnie od analizy możliwości skorzystania z tego programu (PSI).

Program ten jest o tyle atrakcyjny, ponieważ wielkość zwolnienia jest bezpośrednio odliczana już od samego podatku, który ma być zapłacony. Taka konstrukcja zwolnienia podatkowego oznacza, że firma w praktyce tak długo jak korzysta z pewnej przyznanej jej puli, nie płaci podatku.


Jest to pewna różnica w porównaniu do ulgi B+R, gdzie koszty kwalifikowane działań B+R odpisywane są od obrotów, a nie podatku.


W przypadku ulgi B+R zastosowanie ulgi obniża efektywną stawkę opodatkowania, np. z 19% PIT/CIT do 12,5% PIT/CIT.
Natomiast w przypadku zwolnienia podatkowego w ramach PSI zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie podatku z np. 19% PIT/CIT do 0% PIT/CIT.

Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego i wsparcia inwestycji, regularnie doradza spółkom w zakresie ulg i zwolnień podatkowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page