top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na innowacyjnych pracowników [2023]

Zaktualizowano: 30 sty 2023

Ulga na innowacyjnych pracowników to kolejna z ulg dla firm wprowadzonych z Polskim Ładem. Ulga ta jest uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej. Z tego artykułu dowiecie się, kiedy Wasza firma może z tej ulgi skorzystać i na jakie korzyści możecie liczyć.


Ulga na innowacyjnych pracowników

Jak działa ulga na innowacyjnych pracowników?


Zgodnie z nowymi przepisami, firma która jest płatnikiem składem na podatek PIT swoich pracowników, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a która w danym roku podatkowym poniesie stratę albo osiągnie zysk, który nie wyczerpie w całości ulgi B+R, może pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy pracowników o kwotę nieodliczonej ulgi B+R.


Innymi słowami: ulga na innowacyjnych pracowników jest przedłużeniem ulgi B+R i pozwala na szybsze odebranie kwoty, która przysługuje w związku ze skorzystaniem z ulgi badawczo-rozwojowej.


Jaką korzyść daje ta ulga?


Ulga na innowacyjnych pracowników jest ulgą poprawiającą płynność firmy i pozwala na możliwość szybszego odebrania ulgi B+R.


Ulga jest adresowana do podatników, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi B+R, ale nie będą tego mogli w całości lub w części zrobić w danym roku podatkowym, ponieważ:

  1. ponieśli stratę lub

  2. uzyskali zysk niższy od przysługującego im odliczenia

W takiej sytuacji firma odbierze sobie ulgę B+R z zaliczek na podatek dochodowy pracowników.


Zaliczka na PIT pracowników zostanie wyliczona i zaksięgowana natomiast firma nie będzie jej musiała wpłacić do urzędu skarbowego, gdyż potrąci sobie tę zaliczkę z przysługującej ulgi B+R.


Ulgę B+R można odebrać również z zaliczek PIT płaconych od pracowników

Przykład:

ZOMMA zajmuje się wytwarzaniem maszyn do pakowania produktów. Za 2022 r. firma jest uprawniona do zwrotu 88.000 zł z tytułu ulgi B+R. W 2022 r. firma osiągnęła zysk w wysokości 300.000 zł. Oznacza to, że firma (przy stawce 19%) może odebrać sobie z podatku w ramach ulgi B+R tylko 57.000 zł, natomiast pozostałe 31.000 zł firma mogłaby sobie odebrać dopiero w rozliczeniu za 2023 r. (czyli w 2024 r.). Dzięki uldze na innowacyjnych pracowników, ZOMMA odbierze sobie tę kwotę jednak już w 2023 r. z zaliczek na PIT płaconych od umów z konstruktorami i technologami.


Jakie są warunki skorzystania z tej ulgi?


Podstawowy warunek jest taki, że firmie musi przysługiwać już ulga B+R.


Istotnym elementem omawianej ulgi jest konieczność zatrudniania pracowników na podstawie:

  1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy

  2. wykonywania usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło

  3. praw autorskich

Ponadto ulgę tę można zastosować tylko do zaliczek na PIT płaconych za innowacyjnych pracowników, których przepisy określają jako pracowników:

  1. bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R przedsiębiorstwa

  2. których czas pracy przeznaczony na działalność B+R w stosunku do ogólnego czasu pracy w danym miesiącu wynosi 50%, a w przypadku osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej – czas pracy przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R wynosi co najmniej 50% całości czasu pracy w danym miesiącu

Ta jak w przypadku większości innych ulg, ulgę na innowacyjnych pracowników możemy łączyć np. z ulgą na ekspansję czy ulgą na robotyzację.


Podsumowanie


Ulga na innowacyjnych pracowników jest przedłużeniem ulgi B+R. Jeżeli przysługuje nam już konkretną kwota do zwrotu w ramach ulgi B+R a nie możemy jej w całości lub części odebrać z podatku dochodowego firmy, bo ponieśliśmy stratę lub zysk nie był wystarczająco wysoki, w tedy ulgę możemy odebrać sobie nie płacąc zaliczek PIT za innowacyjnych pracowników.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na ekspansję)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl
Commentaires


bottom of page