top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na zwiększenie sprzedaży czyli ulga na ekspansję [2023]

Ulga na ekspansję to jedna z najciekawszych ulg jakie zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Ulga ta daję możliwość znaczącego obniżenia podatku w przypadku ponoszenia wydatków związanych z działalnością marketingową. Ulga do uwzględnienia przez wszystkie firmy które planują zwiększać swoje obroty.

W 2023 r. każda firma planująca zwiększanie obrotów powinna przeanalizować możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję

Na czym polega ulga na ekspansję?


Od 2022 r. wszelkie koszty jakie firmy poniosą w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów mogą zostać rozliczone dodatkowo w ramach ulgi na ekspansję. Przepisy przewidują wyłącznie ograniczenie, że w ramach tej ulgi nie może rozliczać kosztów wyższych niż 1.000.000,00 zł w jednym roku podatkowym.


Poprzez wydatki ponoszone w celu zwiększenia sprzedaży rozumie się przede wszystkim wydatki na marketing, reklamę, PR, opracowywanie broszur, media społecznościowe oraz udział w targach.


Ile dostaniemy?


Ulga działa podobnie jak ulga B+R czy ulga na robotyzację i polega na tym, że wydając pewną pulę środków można te kwoty rozliczyć podatkowo ponownie. W przypadku ulgi na ekspansję opisane powyżej wydatki mogą zostać odliczone 2 razy – raz jako normalny koszt uzyskania przychodów, a drugi raz w ramach ulgi. Innymi słowy wydając 1 zł podatkowo rozliczamy 2 zł, wydając 1 mln zł podatkowo rozliczamy 2 mln zł itp. 100% legalnie.


Szereg wydatków w firmie może być zakwalifikowana do ulgi na ekspansję

Przykład:

Firma ZETTO wydala w 2022 r. łącznie 800.000 zł na rozwój sprzedaży: 200.000 zł na udział w targach, 300.000 zł na reklamę, 50.000 zł na broszury i inne materiały promocyjne, 50.000 zł na tłumaczenia dokumentacji produktowej na 12 różnych języków, 25.000 zł na nową stronę internetową, 180.000 zł na dostosowanie opakowań. Oznacza to, że podatkowo ZETTO rozpozna łącznie 1,6 mln zł kosztów czyli dostanie zwrot 152.000 zł podatku (stawka 19%). Kwotę tę ZETTO odbierze sobie w 2023 r. wraz z zeznaniem podatkowym za 2022 r.


Jakie koszty możemy rozliczyć?


Zgodnie z przepisami podatkowymi w ramach ulgi można rozliczyć koszty:

  1. uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakupu biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowania i wyżywienia

  2. "działań promocyjno-informacyjnych" czyli np. zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur katalogów informacyjnych i ulotek

  3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów

  4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych

  5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom

W zakresie ulgi na ekspansje ważne jest to, że dotyczy ona sprzedaży produktów zarówno w kraju jak i za granicą.


O czym należy pamiętać?


Należy pamietać, że kluczowy jest wynik czyli wzrost sprzedaży.


Przepisy wymagają, aby w okresie 2 następujących po osobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniesione zostały opisane wyżej koszty, podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów.


A co jeśli się to nie uda?


Wtedy firma będzie musiła po tych dwóch latach (w kolejnym zeznaniu rocznym) zwrócić wartość ulgi przy czym bez żadnych sankcji - czyli bez kary oraz odsetek.


Czyli w takiej sytuacji dostaniemy od fiskusa darmowy kredyt.


Uwaga: Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, rozumie się ich odpłatną sprzedaż do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów podatkowych (czyli np. w ramach tej samej grupy).


A co z innymi ulgami podatkowymi?


Mamy dobrą wiadomość. Ulgę na ekspansję możemy łączyć z ulgą B+R, ulgą na prototyp, ulgą na robotyzację. Co daje nam duże polu manewru.


Natomiast ulgi tej nie możemy zastosować, gdy działamy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji czy gdy przeszliśmy na estoński CIT.


Podsumowanie


Ulga to świetne narzędzie do obniżenia podatków w firmie. Ulga jest dostępna niezależnie od branży (konieczny jest jednak produkt) oraz wielkości firmy. Choć wymagany jest wzrost sprzedaży w perspektywie 2 lat to brak tego wzrostu powoduje wyłącznie konieczność zwrotu ulgi bez dodatkowych kar. Wszystkie firmy powinny dokładnie przyjrzeć się sowim kosztom marketingowym i zastanowić się nad opłacalnością ulgi na ekspansję.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi na ekspansję, ulgi B+R oraz Polskiej Strefy Inwestycji)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comentarios


bottom of page