top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Nowy 9% CIT w 2019 r. Czy spółka komandytowa nadal się opłaca?

Zaktualizowano: 14 lis 2020

UWAGA! Niniejszy artykuł ma charakter archiwalny. Spółki komandytowe zostaną objęte od 2021 r. najprawdopodobniej podatkiem CIT co spowoduje wzrost opodatkowania zysków!

Od 2019 r. wprowadzona zostanie nowa 9% stawka podatku CIT. W praktyce zmiana ta oznacza obniżenie dotychczasowej niższej stawki 15% do 9%. Jest to kolejna obniżka podatku dla mniejszych firm. Wcześniej w 2016 r. dla małych spółek podatek CIT został obniżony z 19% do 15%. Przy nowej 9% stawce CIT powstaje pytanie czy prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej nadal będzie się opłacać?


Dla kogo 9% CIT


Nową niższą stawką objęte będą wyłącznie dochody spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjnej (S.A.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), gdyż tylko te spółki podlegają podatkowi CIT. Obniżona stawka 9% dotyczyć będzie przy tym wyłącznie spółek małych, czyli takich który obrót nie przekroczy w roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro (ok. 5.190.000 zł na koniec 2018 r.). Większe spółki tak jak do tej pory objęte będą stawką 19% CIT.


Przykłady:

ALFA spółka z o.o. osiągnęła w 2018 r. łączny przychów w wysokości 3.678.123,56 zł. W 2019 r. spółka osiągnie zysk w wysokości 100.000,00 zł. Spółka kwalifikuje się do stawki 9%, gdyż zmieściła się w wymaganym progu. Dlatego spółka zapłaci łącznie 9.000 zł CIT (100.000 zł x 9%). W spółce pozostanie zysk roczny w wysokości 91.000 zł.


BETA spółka z o.o. osiągnęła w 2018 r. łączny przychów w wysokości 7.922.765,01 zł. W 2019 r. spółka również osiągnie zysk w wysokości 100.000,00 zł. Spółka nie zmieściła się pod względem obrotu w wymaganym progu. Dlatego spółka zapłaci w 2019 r. łącznie 19.000 zł CIT (100.000 zł x 19%). W spółce pozostanie zysk roczny w wysokości 81.000 zł.


9% CIT a rzeczywiste obciążenie podatkowe spółki z o.o.


Często zapomina się, że zyski ze spółek kapitałowych - czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - są w praktyce opodatkowane podwójnie. Najpierw podatkiem CIT osobno opodatkowany jest zysk wypracowany przez takie spółki. Później w przypadku, gdy właściciele spółki podejmą decyzję o wypłacie zysku, dywidenda opodatkowana jest po raz drugi podatkiem PIT[1].


Zatem dywidenda wypłacona wspólnikom spółki z o.o. zostaje uszczuplona podatkiem PIT o kolejne 19% .


Przykłady:

Wspomniana ALFA sp. z o.o. posiada dwóch wspólników. Obaj wspólnicy są osobami fizycznymi. Na koniec 2019 r. wspólnicy podejmą decyzję, że chcą sobie wypłacić cały roczny zysk. W takim wypadku wypłacona dywidenda zostanie podatkowana stawką 19% PIT. Wspólnicy zapłacą razem 17.290 zł PIT (91.000 zł x 19%PIT). Na ich konta wpłynie zatem łącznie 73.710 zł (91.000 zł - 17.290 zł).


Przedstawiona wyżej BETA sp. z o.o. również posiada dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Na koniec 2019 r. wspólnicy tak samo podejmą decyzję, że chcą sobie wypłacić cały wypracowany w roku zysk. Również ich dywidenda zostanie opodatkowana stawką 19% PIT. Wspólnicy zapłacą trochę niższy PIT bo razem wyniesie on 15.390 zł (81.000 zł x 19%PIT). Jednak w przeciwieństwie od spółki ALFA na ich konta wpłynie łącznie tylko 65.610 zł (81.000 zł - 15.390 zł).


Patrząc na powyższe przykłady można dojść do dwóch konkluzji:

Nawet przy opodatkowaniu stawką 9% CIT przy wypłacie zysku wspólnikom w spółce z o.o. nastąpi łącze opodatkowanie 26,29% (26.290 zł przy zysku 100.000 zł).
Jeszcze większe opodatkowanie będzie w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikom "dużej" spółki z o.o. Tu zysk zostanie opodatkowany najpierw stawką 19% CIT a później 19% PIT. Spowoduje to łączne opodatkowanie na poziomie 34,39% (34.390 zł przy zysku 100.000 zł).

9% CIT oznacza zatem dla wspólników małych sp. z o.o. obniżkę efektywnego opodatkowania o 6,07%. Wspólnikom mniejszej spółki ALFA zostanie 6.068 zł więcej niż wspólnikom spółki BETA.


Opodatkowanie spółki komandytowej


W przeciwieństwie do spółki z o.o. spółka komandytowa jest uznawana za spółkę osobową. Spółkę komandytową określa się mianem spółki „transparentnej podatkowo”. W największym uproszczeniu oznacza to, że spółka komandytowa (tak jak spółka jawna czy cywilna) nie podlega podatkowi CIT. Sama spółka nie płaci podatku CIT. Zysk jest opodatkowany tylko z poziomu wspólników. W przypadku osób fizycznych od zysku uiszczany jest tylko podatek PIT w stawce 19%. Dlatego w przypadku spółki komandytowej nie mamy do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowanie.


Przykład:

Pan Jan jest wspólnikiem w spółce komandytowej NOVA sp.k. Spółka osiągnęła w 2018 r. łączny przychów w wysokości 7.366.982,23 zł. W związku z zyskiem jaki spółka osiągnie w 2019 r. panu Janowi przysługiwać będzie udział w zysku w wysokości 100.000 zł. Zysk ten zostanie opodatkowany wyłącznie podatkiem PIT w stawce 19%. Pan Jan otrzyma 81.000 zł (100.000 zł x 19% PIT). Ponieważ spółka nie jest podatnikiem podatku CIT, zysk zostanie efektywnie opodatkowany łącznie stawką 19%.


W przypadku wypłaty wspólnikom zysku ze spółki komandytowej efektywne opodatkowanie jest dużo niższe niż przy sp. z o.o. i wynosi tylko 19,00% (19.000 zł przy zysku 100.000 zł).

Dlaczego spółka komandytowa pozostanie nadal atrakcyjna?


Mimo wprowadzenia 9% stawki CIT spółka CIT spółka komandytowa nadal pozostaje atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Stawka 9% CIT prowadzi do obniżenia łącznego obciążenia zysków wypłacanych w spółce do 26,29%. Zyski dużych spółek o obrotach powyżej 1,2 mln euro rocznie dalej będą efektywnie opodatkowane stawką 34,39%. Na tym tle zysk wypłacany przez spółkę komandytową wspólnikowi będącemu osobą fizyczną opodatkowany będzie tylko 19%. Z tego też powodu opodatkowanie spółki komandytowej jest atrakcyjniejsze niż spółki z o.o.


Spółka komandytowa jest atrakcyjna również z innego powodu. W przeciwieństwie do spółki jawnej czy cywilnej, gdzie to zawsze wspólnicy - osoby fizyczne odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w spółce komandytowej można ograniczyć odpowiedzialność wspólników będących osobami fizycznymi tak jak w spółce z o.o.


Chcesz dowiedzieć się więcej o spółce komandytowej - zapraszamy da naszych pozostałych artykułów:


* * *


O autorze: Mateusz Korus, radca prawny, doktor nauk prawnych - specjalizuje w prawie spółek i podatkach. Wspiera klientów przy wyborze najlepszej formy prawnej dla ich biznesu, posiada bogate doświadczenia dotyczące przekształceń spółek. KorusLegal jest kancelarią prawną, która pomaga firmom przy przekształceniach w spółki komandytowe.


__

Informacja: Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie do celów edukacyjnych. Żadna jego część nie powinna być traktowana jako porada prawna czy podatkowa. W przypadku chęci skorzystania z ulgi inwestycyjnej w ramach decyzji o wsparciu zachęcamy do kontaktu z profesjonalistami (doradcami podatkowymi lub prawnikami).


Przypisy:

[1]Dotyczy to wypłaca zysku wspólnikom będącym osobo fizycznym.

Comments


bottom of page