top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na zakup firmy - ulga M&A [2023]

Zaktualizowano: 15 lut 2023

Czy wiecie, że kupując firmę możecie skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej? Ulga ta dotyczy kosztów poniesionych na zakup innej firmy. Takie projekty często generują większe koszty. Przejmując inny biznes warto się dobrze zabezpieczyć. Dzięki uldze, część takich kosztów można odzyskać. Z tego artykułu dowiecie się jak korzystać z tytułowej ulgi.

Koszty związane z zakupem innej firmy możemy rozliczyć sobie w ramach ulgi na przejęcia (tzw. ulga konsolidacyjna)

Na czym polega ulga?


1. Coraz większe zainteresowanie przejęciami innych firm


Rozwój firmy możemy realizować dwojako:

 1. Ograniczenie - czyli po prostu zwiększając sprzedaż poprzez własne działania

 2. Poprzez przejęcia - czyli kupując inną firmę, a wraz z nią jej udział w rynku

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która metoda jest najlepsza.


We wczesnych fazach rozwoju, często najefektywniejszym sposobem będzie rozwój organiczny. Jednak w pewnym momencie możliwość rozwoju wyłącznie w oparciu o własne działaniach sprzedażowe może się wyczerpać. Wtedy atrakcyjną metodą rozwoju będzie przejmowanie innych biznesów.


Począwszy od 2022 r. wśród polskich firm zauważalne stało się większe zainteresowanie przejęciami. Wydaje się, że polska gospodarka wchodzi w fazę dojrzałości, gdzie przejęcia stają się normalnym elementem strategii rozwoju biznesu.


Mamy również coraz więcej zapytań od firm zainteresowanych przejmowaniem biznesów z Niemiec czy Austrii.


Od 2022 r. mamy dla takich klientów doskonałą informację. Koszty obsługi prawnej przy takich projektach, a także inne koszty można rozliczyć sobie w ramach specjalnej ulgi.


2. Kiedy możemy zastosować ulgę na przejęcia (tzw. ulga konsolidacyjna)?


Ulgę na przejęcia możemy zastosować wtedy, gdy kupimy inną firmę. Warunki są następujące:

 1. Kupujemy firmę, która ma osobowość prawną (czyli w Polsce: sp. z o.o., S.A., PSA, W Niemczeczech: GmbH, AG, UG, w Wlk. Brytanii: Ltd., we Włoszech Srl, w Czechach: s.r.o. itd.)

 2. Kupujemy spółkę zarejestrowaną w Polsce albo za granicą (dla zagranicznych firm: koniecznie w kraju, który posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską - praktycznie większość rozwiniętych rynków)

 3. Kupujemy spółkę, której przedmiot działalności jest zbieżny z naszą działalnością, albo przedmiot tej działalności możemy uznać jako uzupełniający

 4. Kupujemy spółkę, która prowadziła działalność 24 miesiące przed przejęciem

 5. Kupujemy przynajmniej pakiet udziałów dający nam bezwzględną większość głosów w spółce.

3. Co daje nam ulga?


Do tej pory, koszty poniesione na zakup innej firmy mogliśmy normalnie rozliczyć jako koszt uzyskania przychodów.


Ulga na przejęcia pozwala nam rozliczyć te koszty dwa razy - raz w ramach kosztów firmowych i drugi raz w ramach ulgi.


W uproszczeniu, ponosimy koszt 100.000 zł na przejęcie innej firmy (przy stawce 19%), otrzymamy zwrot 19.000 zł takich kosztów.

Jak z niej skorzystać?


Rozliczenia ulgi dokonujemy na koniec roku wraz z zeznaniem rocznym. Rozliczamy koszty poniesione na przejęcie innej firmy w tym roku podatkowym. Odliczenia dokonujemy za rok podatkowy, w którym kupiliśmy akcje lub udziały.


W ramach ulgi możemy rozliczyć następujące koszty:

 • obsługi prawnej nabycia udziałów i akcji

 • wyceny firmy

 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą

W ramach ulgi nie rozliczymy natomiast ceny zapłaconej za nabywane udziały lub akcje oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania zakupu.


Limit kosztów to wysokość zysku z działalności operacyjnej firmy przejmującej, ale nie więcej niż 250.000 zł w roku podatkowym.


O czym pamiętać?


Warunkiem skorzystania z ulgi jest późniejsze utrzymanie własności przejmowanej firmy przez kolejne 3 lata. Jeżeli się nam to nie uda (czyli sprzedamy dalej firmy lub umorzymy udziały/akcje), będziemy musieli w roku sprzedaży lub umorzenia zwrócić ulgę (ale bez kary czy odsetek). To samo dotyczy sytuacji, gdy firma przejmująca ogłosi w tym okresie upadłość lub zostanie postawiona w stan likwidacji.


Jest to ulga wyłącznie w podatku CIT. Oznacza to, że przejęcia musimy dokonać w ramach podmiotu, który podlega pod CIT.


W ramach ulgi nie rozliczymy kosztów zakupu firmy powiązanej (tj. takiej, która ma wspólnego właściciela z firmą przejmującą).


Ulga na zakup firmy a inne ulgi podatkowe


Dobra wiadomość jest taka, że ulgę tę możemy łączyć z innymi dostępnymi ulgami podatkowymi takimi, jak ulgą B+R, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację czy fundusz na inwestycje.


Podsumowanie


Ulga na przejęcia jest ciekawą formą wsparcia dla rozwijających się firm. Kupując inną firmę możemy w ramach ulgi rozliczyć koszty związane z przejęciem. W ramach ulgi nie rozliczymy natomiast samych ceny zakupu innej firmy. Wydaje się, że nadchodzą czasy, w których coraz więcej firm w Polsce będzie się rozwijać poprzez zakup innych firm. Warto więc pamiętać, że w ramach ulgi będziemy mogli otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na przejęcie innego biznesu.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję, ulgi na prototyp czy czy tworzeniu i rozliczaniu firmowego funduszu na inwestycje)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comments


bottom of page