top of page
  • Zdjęcie autoraWeronika Wiśniewska-Żurek

8,5% PIT dla Project Managera

Z naszego doświadczenia wynika, że organy podatkowe zgadzają się z tym, że przychód z działalności przedsiębiorcy, której przedmiotem są usługi zarządzania konkretnymi projektami prowadzonymi przez klienta (np. firmę produkcyjną) powinien być opodatkowany stawką ryczałtu PIT w wysokości 8,5%.


Ryczałt dla project managera
Project manager może mieć niższy PIT

Opodatkowanie ryczałtem


Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość wyboru jednej z kliku form opodatkowania swojej działalności podatkiem dochodowym. Jedną z tych form, która może być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, których działalność nie generuje dużych kosztów jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Stawka opodatkowania ryczałtem jest uzależniona od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku osób świadczących usługi zarządzania projektami klientów stawka opodatkowania podatkiem PIT wynosi, co do zasady, tylko 8,5%.


Stawka PIT Project Managera


PIT w wysokości 8,5% dotyczy m.in. przedsiębiorców, których usługi polegają na koordynacji pracy przy konkretnych projektach prowadzonych przez klientów (np. firmy produkcyjne). Działalność ta może obejmować np. delegowanie zadań pracownikom klienta, rozwiązywanie problemów powstałych w związku z procesem produkcyjnym lub wytwórczym, w tym również problemów technicznych np. związanych z projektem, budową, stosowanymi materiałami, wykorzystywaną technologią, zlecanie badań oraz testów danego produktu, rozwiązywanie problemów logistycznych (np. opóźnionych dostaw), ustalanie zapotrzebowania na materiały, planowanie procesu produkcji, wyznaczanie kolejnych etapów projektu i nadzór nad nimi.


W zakres tej działalności wchodzą także czynności związane z koordynacją projektu „na zewnątrz” jak np. spotkania z zamawiającymi, dostawcami czy podejmowanie działań mających na celu zawarcie lub wykonanie umowy obejmującej dany projekt.

Z naszego doświadczenia wynika, że organy podatkowe zgadzają się z tym, że przychód z działalności, której przedmiotem jest świadczenie tego typu usług powinien być opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.


Inne usługi


W przypadku, gdy oprócz zarządzania projektem przedsiębiorca świadczy również usługi innego rodzaju to do dochodu osiągniętego z tych innych usług należy stosować odpowiednią dla nich stawkę wynikającą z ustawy.


Zatem przy wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania możliwe jest stosowanie kilku różnych stawek podatku PIT do dochodu osiąganego z jednej działalności gospodarczej. Można powiedzieć dochód ten dzielimy wtedy jak tort, gdzie każdy z kawałków jest dochodem pochodzącym z świadczenia innej usługi i dlatego przyporządkowana jest do niego odrębna stawka podatku.Kontakt z prawnikiem:

Weronika Wiśniewska-Żurek, aplikantka radcowska - specjalistka z obszaru prawa podatkowego, doradza w zakresie opodatkowania przedsiębiorców oraz ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję, ulgi na prototyp czy ulgi na nowe inwestycje)


--

Masz pytanie? - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


bottom of page