top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

 

Prawo podatkowe to jeden z naszym najważniejszych obszarów specjalizacji. Pomagamy klientom rozwiązywać najtrudniejsze problemy z zakresu podatków PIT, CIT i VAT oraz akcyzy. W szczególności pomagamy zmniejszyć obciążenie podatkowe doradzając przy korzystaniu z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.

Polska Strefa Inwestycji to królowa polskich ulg i zwolnień podatkowych. W ramach programu

firmy z całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowanie to ma formę zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji. Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba najpierw uzyskać tzw. decyzję o wsparciu (DoW). DoW wydaje właściwa Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Pomagamy:

 

 • sprawdzić możliwości uzyskania decyzji o wsparciu

 • przygotować analizę korzyści dla firmy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

 • zmaksymalizować wysokość dofinansowania

 • uzyskać dla klienta decyzję o wsparciu

 • rozliczyć otrzymaną pomoc (w tym w kalkulacji limitu zwolnienia, wypełnienie kryteriów przyznania pomocy)

 • przeszkolić pracowników z zasad rozliczania zwolnienia z podatku dochodowego

 • przygotować wniosek o indywidualną interpretację podatkową

 • przy rocznych przeglądach podatkowych oraz przy kontrolach US/SSE​

Jak działamy?

 1. Najpierw analizujemy sytuację Państwa firmy

 2. Znając Państwa potrzeby proponujemy konkretne rozwiązania podatkowe

 3. Wskazujemy przy tym jakie są zalety i wady proponowanych działań

 4. Dostarczamy kompleksową usługę, która rozwiązuje problem 

Jak możemy pomóc?

Audyt podatkowy i wdrożenie strategii innowacyjności

 • Analiza działalności firmy pod kątem możliwości zmniejszenia lub zwrotu podatków

 • Wdrożenie strategii innowacyjności, czyli programu jak najszerszego skorzystania z ulg podatkowych na rozwój

 • Bieżące wsparcie podatkowe, pomoc w uzyskaniu interpretacji podatkowej

Skorzystanie z innych ulg i zwolnień podatkowych

 • Pomoc przy skorzystaniu z ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R), ulgi na prototyp, ulgi na ekspansję, ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na robotyzację czy IP box

 • Pomoc przy skorzystaniu z wakacji podatkowych na działalność inwestycyjną w ramach programu Polska Strefa Inwestycji (wcześniej SSE)

 • Pomoc przy wdrożeniu tzw. estońskiego CIT

Przekształcenie w inną spółkę, założenie spółki zagranicznej lub grupy spółek

 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonego biznesu

 • Pomoc przy przekształceniu w spółkę jawną

 • Pomoc przy przekształceniu w spółkę z o.o.

 • Pomoc przy przekształceniu JDG w spółkę

 • Stworzenie grupy spółek

 • Założenie spółek zagranicznych

bottom of page