top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Fundusz firmowy na inwestycje - nieznana ulga podatkowa dla firm [2023]

Zaktualizowano: 15 lut 2023

Polski Ład wprowadził wiele zmian w podatkach. Niektórym firmom podwyższono podatki, a inne firmy mogą znowu skorzystać na atrakcyjnych ulgach podatkowych. Jedną z takich ulg, a przy tym najmniej znaną, jest firmowy fundusz na inwestycje. Z tego artykułu dowiecie się jak skorzystać z dofinansowania na inwestycje spółki przy użyciu firmowego funduszu na inwestycje.

Dzięki firmowemu funduszowi na inwestycje przedsiębiorstwa mogą pozyskać dodatkowe środki na inwestycje

Na czym polega firmowy fundusz na inwestycje?


Firmowy fundusz na inwestycje to po prostu wyodrębniony rachunek bankowy firmy, na który wpłacane są zyski z poprzedniego roku. Firmy mogą, ale nie muszą dokonywać takich wpłat. Jeżeli dokonają takiej wpłaty, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej na inwestycje.


Ulga podatkowa polega na tym, że wartość zysku z poprzedniego roku podatkowego, która zostanie wpłacona na firmowy fundusz na inwestycje, może zostać odliczona od podatku jako odpis. Czyli, mimo tego, że pieniądze pozostają nadal w firmie, kwota przekazana na taki fundusz jest podatkowo traktowana jak koszt.


Technicznie działa to tak, że środki przelane na taki firmowy fundusz (odrębny rachunek bankowy) są księgowane jako wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz na cele inwestycyjne. Oznacza to, że wspólnicy postanawiają o pozostawieniu całości lub części zysku w spółce (nie wypłacają go sobie) i równocześnie decydują o przekazaniu tych środków na firmowy fundusz na inwestycje.


Przykładowo, przy przekazaniu 1.000.000 zł na fundusz, przy podatku 19%, spółka otrzyma zwrot 190.000 zł z podatku. Sporo, prawda?


Dlaczego to się opłaca?


Firmy, które finansują swój rozwój ze swoich zysków nie są najlepiej traktowane przez polski system podatkowy. Najlepiej pokazuje to następujący przykład:


Inwestycję w nową maszynę produkcyjną można sfinansować z firmowego funduszu na inwestycje

Przykład:

SUPERMET sp. z o.o. działa w branży obróbki metalu. W 2022 r. spółka wypracowała 1.000.000 zł zysku. Właściciele postanowili pozostawić cały zysk w spółce, w celu sfinansowania inwestycji, zakupu nowoczesnego centrum obróbczego CNC produkowanego przez CHIRON (maszyna produkcyjna). Od tego 1.000.000 zł zysku, spółka musiała zapłacić w 2022 r. 190.000 zł CIT. Na inwestycję pozostaje kwota 810.000 zł.

Dzięki firmowemu funduszowi na inwestycje można otrzymać zwrot zapłaconego już podatku dochodowego

W czerwcu 2023 r., spółka kupi maszynę za 1 mln zł + VAT i do końca lipca tego roku będzie musiała zapłacić całą cenę.

Mimo, że w lipcu spółka pozbędzie się 1.000.000 zł (przelew do producenta maszyny), nie rozliczy ona całej kwoty zakupu maszyny w lipcu, tylko będzie amortyzowała maszynę przez kolejnych 5 lat (spółka wybrała metodę liniową amortyzacji). Czyli, zamiast "wrzucić" w lipcu "w koszty" kwotę 1 mln zł, spółka będzie co miesiąc odpisywać sobie koszt 16.666 zł (1 mln zł * 20% * 1/12).


Stosując firmowy fundusz na inwestycję, spółka na początku 2023 r. otrzyma zwrot 190.000 zł podatku CIT zapłaconego za 2022 r. Dzięki temu, od razu zostanie jej zwrócony podatek za środki, które zostaną przeznaczone na inwestycję.


O czym pamiętać?


Korzystanie z ulgi podatkowej w ramach firmowego funduszu na inwestycje wymaga spełnienia kilku wymogów.


Pierwsza grupa dotyczy samej firmy:

 1. Więcej niż 50% przychodów firmy w roku musi pochodzić z działalności operacyjnej

 2. Zatrudnia co najmniej 3 pracowników

 3. Nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki

 4. Nie sporządza sprawozdania MSR

Druga grupa wymogów dotyczy organizacji wydatków w ramach funduszu:

 1. Pieniądze z zysku trafiają na wyodrębniony rachunek bankowy, na którym nie pojawią się inne środki, niż te pochodzące z zysków spółki

 2. Środki zostaną przekazane nie później niż w dniu dokonania odpisu, o którym mowa powyżej

 3. Pieniądze te nie mogą pochodzić z pożyczki, kredytu, dotacji, subwencji czy dopłat

 4. Zgromadzone środki z danego roku zostaną zainwestowane w kolejnym roku podatkowym, chyba, że firma przedstawi fiskusowi plan inwestycyjny. Wtedy środki te muszą być zainwestowane w ciągu 3 lat po roku podatkowym, z którego pochodzą zyski przekazane na fundusz

Trzecia grupa dotyczy samej inwestycji. Środki mogą być przeznaczone na:

 • Ogrzewanie, źródła energii etc.

 • Maszyny produkcyjne, aparaturę techniczną etc.

 • Maszyny i aparaturę specjalistyczną

 • Urządzenia techniczne takie, jak: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, dźwigi i przenośniki (transportery), przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych etc.

 • Narzędzia i wyposażenie firmy

 • Samochody osobowe i ciężarowe wykorzystywane w firmie (nie mogą służyć celom osobistym członków rodziny właścicieli firmy).

Ulga obowiązuje wyłącznie na gruncie podatku CIT.


Firmowy fundusz na inwestycje a inne ulgi podatkowe


Ulga w ramach funduszu na inwestycje nie może być łączona z estońskim CIT. Natomiast ulga ta może być łączona z innymi ulgami podatkowymi takimi, jak ulgą B+R, ulga na ekspansję czy ulga na robotyzację.


Podsumowanie


Wszystkie firmy, które finansują swój rozwój z własnych zysków powinny przeanalizować możliwość stworzenia firmowego funduszu na inwestycje. W ramach funduszu można skorzystać z atrakcyjnej ulgi podatkowej, która pozwoli pozyskać dodatkowe środki na inwestycję. Efekt podatkowy skorzystania z omówionego funduszu będzie taki sam, jak w przypadku estońskiego CIT, gdyż od pieniędzy przekazanych na fundusz firma nie zapłaci podatku dochodowego.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję, ulgi na prototyp czy czy tworzeniu i rozliczaniu firmowego funduszu na inwestycje)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


bottom of page