NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

PRAWO SPÓŁEK & PRZEKSZTAŁCENIA.

Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym m.in. przy:

  • tworzeniu spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw

  • umowach zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami

  • sporach między wspólnikami i akcjonariuszami

  • obsłudze prawnej organów spółek kapitałowych

  • likwidacji spółek

  • reprezentowaniu spółek w postępowaniach rejestrowych (KRS)

  • bieżącej obsłudze korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiane zapewnienie zgodności prawnej (compliance).

 

Pomagamy również we wszelkiego rodzaju przekształceniach firm. Dla naszych klientów przekształcaliśmy spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o.o., czy spółki komandytowe. Posiadamy również bogate doświadczenie w przekształceniach przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do CEiDG w spółki z o.o.

 

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r. ratujemy spółki komandytowe przed negatywnymi skutkami reformy

Współpracujemy z renomowanymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu potrafimy kompleksowo i interdyscyplinarnie rozwiązać wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem spółek.