top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

PRAWO SPÓŁEK & PRZEKSZTAŁCENIA

Doradztwo w zakresie prawa spółek jest jedną z naszych podstawowych usług dla firm i przedsiębiorców.

 

Od wielu lat doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz ich przedstawicieli i udziałowców niezależnie od tego, czy jest to dyrektor zarządzający, zarząd lub rada nadzorcza, czy też osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka rodzinna lub korporacja.

 

Nasi klienci wiedzą, gdzie znaleźć rozsądne i praktyczne odpowiedzi na ich często skomplikowane pytania z zakresu prawa spółek.

Co potrafimy?

 

Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym m.in. przy:

  • tworzeniu spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw

  • zakupie firm

  • sprzedaży firm

  • ograniczeniu opodatkowania, korzystaniu z ulg i zwolnień podatkowych

  • umowach zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami

  • sporach między wspólnikami i akcjonariuszami

  • obsłudze prawnej organów spółek kapitałowych

  • likwidacji spółek

  • reprezentowaniu spółek w postępowaniach rejestrowych (KRS)

  • bieżącej obsłudze obejmującej także szeroko rozumiane zapewnienie zgodności prawnej (compliance).

 

Pomagamy również we wszelkiego rodzaju przekształceniach, połączeniach i podziałach firm. Dla naszych klientów przekształcaliśmy spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o.o., czy spółki komandytowe. Posiadamy również bogate doświadczenie w przekształceniach przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do CEiDG w spółki z o.o.

Klient w centrum uwagi

Szczególnie średnie przedsiębiorstwa, dla których w większości świadczymy stałe doradztwo prawne, w niektórych przypadkach od dziesięcioleci, cenią sobie nasze doświadczenie i wiedzę. Szczególną wagę przywiązują do umiejętności przekazywania faktów prawnych w sposób jasny i zrozumiały oraz do konkretnych zaleceń dotyczących działań, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej.

Jako klient mogą Państwo liczyć na nas w każdej fazie rozwoju gospodarczego, od założenia, poprzez jej organizację, aż do sprzedaży lub organizacji sukcesji firmy. Zawsze koncentrujemy się na długoterminowej, pełnej zaufania współpracy z Państwem - zwłaszcza w codziennej działalności.

 

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r. ratujemy spółki komandytowe przed negatywnymi skutkami reformy

Współpracujemy z renomowanymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu potrafimy kompleksowo i interdyscyplinarnie rozwiązać wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem spółek.

bottom of page