top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na CSR czyli ulga na wspieranie sportu, kultury i edukacji [2023]

Zaktualizowano: 1 lut 2023

Firmy, które wspierają inicjatywy sportowe, edukacyjne czy kulturalne mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnego rozliczenia, dzięki zastosowaniu ulgi na działalność CSR. W ramach tej ulgi można rozliczyć wydatki ponoszone na sponsoring oraz działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

Firmy wspierające sport, kulturę czy edukację mogą liczyć na atrakcyjne ulgi podatkowe

Na czym polega ulga CSR?


Z założenia, firmy, które udzielają się społecznie, mają w zamian za to otrzymać od fiskusa nagrodę, która polega na tym, że:

  • wydatki poniesione na sponsoring oraz CSR można rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodów (kolokwialnie "wrzucić w koszty firmy", a księgowo "zaliczenie kosztów do KUP"), dzięki czemu obniżona zostanie podstawa opodatkowania (najczęściej o kwotę 19% lub 23,9% podatku w zależności od formy prowadzenia biznesu)

  • dodatkowo, firmy mogą odpisać sobie 50% tych kosztów od podstawy opodatkowania

  • czyli łącznie jako koszt uznajemy 150% wartości wsparcia


Wsparcie lokalnego klubu sportowego może uprawniać do zastosowania ulgi CSR

Przykład:

Pan Szołtysek właściciel firmy AVEA sp.j. z Przyszowic (woj. śląskie) postanawia wesprzeć lokalny klub piłkarski grający w A-klasie LZS Jedność Przyszowice. Do tej pory właściciel co roku przelewał jedynie pewną kwotę na konto klubu i na tym kończyły się jego działania. Prawnik AVEA doradził panu Szołtyskowi, żeby to właśnie firma AVEA rozpoczęła od kolejnego roku współpracę z klubem. Z uwagi na to, że klub potrzebuje nowego zadaszenia nad trybunami, AVEA podpisała roczną umowę sponsoringową na 10.000 zł (kwota roczna). Na trybunach i koszulkach pojawia się logo firmy. Dzięki sponsoringowi, Pan Szołtysek zapłaci 2.390 zł mniej podatku PIT (19% podatku liniowego) i składki zdrowotnej (4,9% podatku liniowego) z zysku osiągniętego przez AVEA (kwota 10.000 zł rozliczona jako koszt firmowy) poprzez zaliczenie tych wydatków jako koszt (KUP), a ponadto na koniec roku Pan Szołtysek otrzyma zwrot 950 zł PIT i 245 zł składki zdrowotnej. Łącznie zwrot ten wyniesie 3.585 zł (ok. 36% kwoty wsparcia klubu).Wspieranie wydarzeń kulturalnych również może uprawniać do zastosowania ulgi CSR

Przykład:

Firma INNOVA sp. z o.o. z Gliwic (woj. śląskie) zamierza wesprzeć, kwotą 30.000 zł, miejski instytut kultury wpisany do rejestru ustawowego. Instytut planuje zorganizować festiwal jazzowy w budynku filharmonii, przy czym wpływy ze sprzedaży biletów nie wystarczą na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia. Firma dostała już projekt umowy sponsoringowej. Nazwa spółki wraz z logo, będzie widoczna na oficjalnych materiałach festiwalu, a dodatkowo spółka otrzyma 3 wejściówki na każdy koncert. Kwota sponsoringu zostanie rozliczona w kosztach spółki (KUP), dzięki temu spółka zapłaci 5.700 zł mniej CIT. Ponadto, na koniec roku spółka otrzyma jeszcze 2.850 zł z podatku CIT w ramach rozliczenia rocznego. Łącznie spółka "dostanie" z powrotem 8.550 zł (ok. 28,5% kwoty wsparcia).


Jak z niej skorzystać?


Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest, aby koszty poniesione w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mieściły się w kategoriach wskazanych w ustawach podatkowych.


Takimi kosztami będą w szczególności:

  • finansowanie klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

  • finansowanie stypendium sportowego

  • koszty imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową

  • koszty poniesione na rzecz instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne

  • koszty poniesione na stypendia dla studentów za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy


O czym pamiętać?


Ulgi nie rozlicza się z bieżących zaliczek na podatki PIT lub CIT, tylko raz do roku w zeznaniu za ten rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.


W ramach ulgi można odliczyć wyłącznie takie koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Oznacza to, że w trakcie roku nie można odliczyć tych kosztów od dochodu (na potrzeby zaliczek), a pełne rozliczenie (150%) może nastąpić dopiero z zeznaniu rocznym.


W ramach ulgi nie można rozliczyć darowizny. Kluczowy jest również charakter wsparcia oraz konstrukcja umowy sponsoringowej. Warunek zastosowania ulgi polega na tym, aby współpraca z beneficjentem (klubem sportowym, instytucją kultury, jednostką edukacyjną) miała charakter wzajemny.


Oznacza to, że nie wystarczy wyłącznie przekazanie pieniędzy, ponieważ w takim wypadku wsparcie będzie miało charakter darowizny. Konieczny jest element wzajemności. Tak, jak zostało wskazane powyżej, można to osiągnąć np. poprzez otrzymanie karnetów na mecze i inne wydarzenia, umiejscowienie logo firmy na stadionie, sali koncertowej, w materiałach promocyjnych wydarzenia, itd.


Limit wydatków: Ta kwestia leży już bardziej po stronie księgowych. Kwota wydatków poniesionych na ulgę CSR nie może przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych.


Warto mieć w firmie uregulowane kwestie związane z działalność CSR (np. wewnętrzna polityka CSR), co ułatwi ewentualne tłumaczenie wydatków podczas kontroli skarbowej.


Ulga CSR a inne ulgi


Ulgę CSR można rozliczać wspólnie z innymi ulgami takimi, jak: ulgą B+R, ulga na ekspansję czy ulga na robotyzację.


W niektórych przypadkach, wydatki mogą kwalifikować się bardziej do rozliczenia w ramach ulgi na ekspansję (korzystniejsza ulga). Przykładowo, umowa z profesjonalnym klubem piłkarskim, który działa na zasadach komercyjnych nie będzie kwalifikować się jako wsparcie CSR. Natomiast, ewentualne wydatki mogą kwalifikować się jako wydatki promocyjne i podlegać rozliczeniu w ramach ulgi na ekspansję.


Podsumowanie


Wszystkie firmy powinny przeanalizować ponoszone przez siebie koszty związane ze wspieraniem sportu, kultury oraz edukacji. Wiele firm, niezależnie od wielkości, traktuje CSR bardzo poważnie i w związku z tym, równymi sposobami wspiera w tym zakresie lokalne, regionalne a także krajowe projekty. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mogą odzyskać część kosztów w ramach ulgi podatkowej. Ulga CSP jest atrakcyjna i dobrze uzupełnia inne dostępne w systemie podatkowym ulgi.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję, ulgi na prototyp czy ulgi CSR)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.plComentarios


bottom of page