top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Subwencje i pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju (Tarcza Finansowa PFR)

Zaktualizowano: 14 lis 2020



W ramach nowelizacji Tarczy Antykryzysowej (Tarcza 2.0) wprowadzony został program subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Program jest bezprecedensowy. PFR będzie dysponować środkami w wysokości 100 mld zł na pomoc dla firm.


Program składa się z trzech części. Po kolei omówię:


 1. Subwencje dla mikrofirm

 2. Subwencje dla małych i średnich firm

 3. Pożyczki i subwencje dla dużych firm

 4. Formalności

 5. Najważniejsze wymogi




1. Subwencje dla mikrofirm


Pierwszy podprogram adresowany jest do mikrofirm, czyli takich które zatrudniają do 9 pracowników. Na subwencje dla mikrofirm przeznaczono 25 mld zł.


Mikrofirmy mogą otrzymać subwencję, której wielkość wynika z przemnożenia kwoty bazowej zależnej od spadku obrotów oraz liczby pracowników (np. 24 000 zł x 8 pracowników).

Obowiązują następujące stawki bazowe:


 • przy spadku obrotów 25-50% kwota bazowa = 12 000 zł

 • przy spadku obrotów 50-75% kwota bazowa = 24 000 zł

 • przy spadku obrotów powyżej 75% kwota bazowa = 36 000 zł

Firmy muszą obowiązkowo zwrócić co najmniej 25% wartości subwencji. W przypadku pełnego utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji umorzeniu ulega pozostałe 75% wartości subwencji. Przy utrzymaniu zatrudnienia na poziomie 50-100% wielkości załogi firma może otrzymać umorzenie do 50%. Przy większej redukcji subwencję spłaca się w całości.

2. Subwencje dla małych i średnich firm


Podprogram ten jest adresowany do małych i średnich, czyli takich które zatrudniają 10-250 pracowników i których obroty są niższe niż 50 mln EUR a aktywa niższe niż 43 mln EUR. Na subwencje dla MŚP przeznaczono 50 mld zł.

Mikrofirmy mogą otrzymać subwencję, której wielkość zależna jest od wielkości spadku obrotów oraz sumy przychodów za 2019 r.

Maksymalna wielkość dofinansowania:


 • przy spadku obrotów 25-50% = 4% przychodów za 2019 r.

 • przy spadku obrotów 50-75% = 6% przychodów za 2019 r.

 • przy spadku obrotów powyżej 75% = 8% przychodów za 2019 r.


Maksymalnie jedna firma MŚP może otrzymać 3,5 mln zł wsparcia. Firmy muszą obowiązkowo zwrócić co najmniej 25% wartości subwencji. W przypadku pełnego utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji umorzeniu ulega 50% wartości subwencji. Przy utrzymaniu zatrudnienia na poziomie 50-100% wielkości załogi firma może otrzymać umorzenie do 25%.


Ponadto MŚP mogą odliczyć sobie od subwencji wartość rocznej straty, którą poniosą w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu dofinansowania - nie więcej jednak niż 25%.


3. Pożyczki i subwencje dla dużych firm


Ostatnia część programu adresowana jest dla firm dużych – takich które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub których obroty są wyższe niż 50 mln EUR a aktywa wyższe niż 43 mln EUR. Na pomoc przeznaczono 25 mld zł.


Duże firmy mogą starać się o:


 • Zwrotne Finansowanie Płynnościowe (w formie pożyczki, obligacji czy gwarancji), gdy firma ma problemy w pozyskaniu finansowania na rynku.

 • Finansowanie Preferencyjne, które może być umorzone w wysokości do 75%, gdy firma wykaże gotówkową stratę a na skutek COVID-19 znacząco wzrósł stan jej zadłużenia. Wielkością umorzenia jest strata jaką firma poniesie przez okres wybranych przez siebie 12 miesięcy przypadających po dniu 29 lutego 2020 r.

 • Finansowanie Inwestycyjne - PFR nabywa udziały/akcje firmy (nie więcej niż 50%) lub obligacje, a firma przeznacza te środki na rozwój.


Kluczowe jest to, że finansowanie z PFR nie może być przeznaczone do dokonania płatności na rzecz właścicieli, na nabycie przez firmy własnych udziałów i akcji w celu umorzenia, na fuzje lub przejęcia innych firm oraz w uproszczeniu na całkowitą spłatę zadłużenia w komercyjnych instytucjach finansowych (restrukturyzacja zadłużenia).


4. Formalności


Mikrofirmy oraz firmy małe i średnie wnioski o dofinansowanie mogą składać poprzez system bankowości elektronicznej banków, w których prowadzą rachunki. Prawie wszystkie większe banki w Polsce udostępniły taką możliwość swoim klientom. Duże firmy o dofinansowanie muszą się starać natomiast bezpośrednio w PFR.


Pomoc z PFR można łączyć z większością innych programów pomocowych z tarczy antykryzysowej (np. dofinansowanie wynagrodzeń, zwolnienie z ZUS).

O pomoc z PFR mogą się starać również firmy działające na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz firmy, które otrzymały zwolnienia inwestycyjne w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

5. Najważniejsze wymogi


Firmy muszą:

 1. same ustalić swoją wielkość (na podstawie tego następuje kwalifikacja do poszczególnych podprogramów)

 2. udokumentować miesięczny spadek obrotów o co najmniej 25% (w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca z poprzedniego roku)

 3. prowadzić działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku (nie są likwidowane, nie został złożony wniosek o lub rozpoczęte postępowanie upadłościowe/ restrukturyzacyjne)

 4. wykazać, że prowadziły działalność na 31 grudnia 2019 r.

 5. wykazać, że ich główny beneficjent rzeczywisty (ustala się go w oparciu o przepisy ustawy o AML) nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym.


Po więcej informacji można udać się na stronę www.pfr.pl


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - doradza firmom w zakresie korzystania z programów pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych

--

Kontakt dotyczący pomocy związanej z COVID-19:

+48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comments


bottom of page