top of page
  • dr Mateusz Korus

Dlaczego spółka komandytowa jest nadal atrakcyjna?

UWAGA! Niniejszy artykuł ma charakter archiwalny. Spółki komandytowe zostaną objęte od 2021 r. najprawdopodobniej podatkiem CIT co spowoduje wzrost opodatkowania zysków!

W 2017 r. w Polsce odnotowano wzrost liczby spółek komandytowych aż o 19,5%. Wiele firm decyduje się na przejście na tę formę prowadzenia biznesu. Z niniejszego artykułu dowiesz się o tym, dlaczego spółka komandytowa jest tak atrakcyjna dla przedsiębiorców oraz czy nadal warto jest przejść na spółkę komandytową.Fenomen spółki komandytowej


Spółka komandytowa przeżywa w ostatnich latach okres popularności. Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. w Polsce liczba spółek komandytowych wzrosła w ujęciu rocznym o 19,5% z 25.647 spółek na 1 stycznia do 30.654 na koniec grudnia 2017 r.

W samym pierwszym półroczu 2018 r. od stycznia do czerwca liczba ta wzrosła o kolejne 9,1% do 33.458 spółek.

Tym samym spółek komandytowych jest już prawie tyle samo co spółek jawnych, których na koniec czerwca 2018 r. było łącznie 36.286.


W ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce podmiotów spółki komandytowe stanowią 6,0% wszystkich spółek, podczas gdy 86% przypada na spółki z o.o., 6,6% na spółki jawne, 2,1% na spółki akcyjne a ledwo 0,7% na spółki komandytowo-akcyjne.[1]


Imponujący jest jednak fakt lawinowego wzrostu liczby spółek komandytowych.

W okresie 2009-2018 wzrost liczby spółek komandytowych wyniósł 668% a liczba spółek wzrosła z 5003 na koniec 2009 r. do 33.458 na koniec czerwca 2018 r.[1]

Wydaje się, że dalszy wzrost liczby spółek komandytowych jest nieunikniony, gdyż forma ta jest szczególnie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych.


Równocześnie wiele znanych firm prowadzi swój biznes w formie spółki komandytowej. Dla przykładu sklep sieci LIDL są prowadzone w Polsce w formie spółki komandytowej Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Również MASPEX polski producent popularnych soków Kubuś czy Tymbark prowadzony jest w formie spółki komandytowej Grupa MASPEX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wadowicach. Formę spółki komandytowej wykorzystuje również sieć sklepów MEDIA MARKT.


Dlaczego spółka komandytowa jest tak popularna w Polsce?


Istnieją dwa zasadnicze powody popularności spółki komandytowej w Polsce:

  • Pierwszym powodem jest korzystne opodatkowanie

  • Drugim jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności jak w spółce z o.o.


Opodatkowanie spółki komandytowej a sp. z o.o.


W przeciwieństwie do spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółki akcyjnej) czy spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku CIT.

Brak opodatkowania podatkiem CIT oznacza, że zyski osiągnięte przez spółkę komandytową nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

W przypadku zysków wypłacanych osobom fizycznym będącym wspólnikom spółek z o.o., zyski zostają opodatkowane są dwukrotnie (o podwójnym opodatkowaniu pisaliśmy tu). Najpierw zysk opodatkowany jest na poziomie spółki stawką 9% (od 2019 r.) lub 19% w zależności od wielkości spółki. Następnie zysk wypłacany wspólnikowi opodatkowany jest podatkiem PIT stawką 19%.

Zatem efektywne opodatkowanie zysków spółki z o.o. wynosi w zależności od wielkości sp. z o.o. 26,29% lub 34,39%.

W przypadku zysków wypłacanych wspólnikom spółki komandytowej zysk jest opodatkowany tylko raz tylko z poziomu wspólnika. W przypadku osób fizycznych zysk zostanie opodatkowany tylko raz podatkiem PIT.

Efektywne opodatkowanie zysków ze spółki komandytowej wyniesie tylko 19%.

Zatem im większa wielkość działalności spółki tym bardziej korzystne jest prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej i to nawet mimo tzw. daniny solidarnościowej - specjalnego podatku od przychodów powyżej 1 mln zł - która zacznie obowiązywać od 2019 r. Dokładne porównanie opodatkowania zysków spółki komandytowej i spółki z o.o. z znajdą państwo w naszym artykule Nowa stawka 9% CIT w 2019 r. Czy spółka komandytowa nadal się opłaca?.


Ograniczenie odpowiedzialności wspólników


Drugim filarem atrakcyjności spółki komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników.


Spółka komandytowa posiada dwie grupy wspólników - komandytariuszy i komplementariuszy.


Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki (np. długi) ograniczona jest do sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Sumę komandytową a zatem odpowiedzialność komandytariusza można określić w dowolny sposób np. do kwoty 1.000 zł.


Komplementariusz natomiast odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczeń).


W praktyce w roli komplementariusza spółek komandytowych występują wyłącznie spółki z o.o. Natomiast komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.


Komandytariusze spółki komandytowej są przy tym wspólnikami spółki z o.o. będącej komplementariuszemspółki komandytowej . Dzięki temu kontrolują oni również działalność komplementariusza. Model ten nazywany jest spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.


Nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą w tym modelu komplementariusze będący spółkami z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. na podstawie kodeksu spółek handlowych nie ponoszą jednak co do zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zatem za zobowiązania komplementariusza nie będą ponosić jego wspólnicy będący zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej.

Dzięki zastosowaniu modelu spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. komplementariusze (osoby fizyczne) korzystają z opodatkowania zysku ze spółki wyłącznie podatkiem PIT 19%. Równocześnie ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona tak jak w przypadku spółki z o.o. do kwoty określonej w umowie spółki.

Opisane wyżej korzyści są motorem rosnącej popularności spółki komandytowej.


Interesujesz się spółką komandytową - zapraszam da innych artykułów:

Spółka komandytowa: 5 rzeczy które musisz wiedzieć

Nowy 9% CIT w 2019 r. Czy spółka komandytowa nadal się opłaca?


* * *

O autorze: Mateusz Korus, radca prawny, doktor nauk prawnych - specjalizuje w prawie spółek i podatkach. Wspiera klientów przy wyborze najlepszej formy prawnej dla ich biznesu, posiada bogate doświadczenia dotyczące przekształceń spółek. KorusLegal jest kancelarią prawną, która pomaga firmom przy przekształceniach w spółki komandytowe.


__

Informacja: Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie do celów edukacyjnych. Żadna jego część nie powinna być traktowana jako porada prawna czy podatkowa. W przypadku chęci skorzystania z ulgi inwestycyjnej w ramach decyzji o wsparciu zachęcamy do kontaktu z profesjonalistami (doradcami podatkowymi lub prawnikami).


Przypisy:

[1] Dane Głównego Urzędu statystycznego z 20.08.2018 r., źródło: GUS.

bottom of page