top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Dlaczego spółka komandytowa jest nadal atrakcyjna?

UWAGA! Niniejszy artykuł ma charakter archiwalny. Spółki komandytowe zostaną objęte od 2021 r. najprawdopodobniej podatkiem CIT co spowoduje wzrost opodatkowania zysków!

W 2017 r. w Polsce odnotowano wzrost liczby spółek komandytowych aż o 19,5%. Wiele firm decyduje się na przejście na tę formę prowadzenia biznesu. Z niniejszego artykułu dowiesz się o tym, dlaczego spółka komandytowa jest tak atrakcyjna dla przedsiębiorców oraz czy nadal warto jest przejść na spółkę komandytową.Fenomen spółki komandytowej


Spółka komandytowa przeżywa w ostatnich latach okres popularności. Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. w Polsce liczba spółek komandytowych wzrosła w ujęciu rocznym o 19,5% z 25.647 spółek na 1 stycznia do 30.654 na koniec grudnia 2017 r.

W samym pierwszym półroczu 2018 r. od stycznia do czerwca liczba ta wzrosła o kolejne 9,1% do 33.458 spółek.

Tym samym spółek komandytowych jest już prawie tyle samo co spółek jawnych, których na koniec czerwca 2018 r. było łącznie 36.286.


W ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce podmiotów spółki komandytowe stanowią 6,0% wszystkich spółek, podczas gdy 86% przypada na spółki z o.o., 6,6% na spółki jawne, 2,1% na spółki akcyjne a ledwo 0,7% na spółki komandytowo-akcyjne.[1]


Imponujący jest jednak fakt lawinowego wzrostu liczby spółek komandytowych.

W okresie 2009-2018 wzrost liczby spółek komandytowych wyniósł 668% a liczba spółek wzrosła z 5003 na koniec 2009 r. do 33.458 na koniec czerwca 2018 r.[1]

Wydaje się, że dalszy wzrost liczby spółek komandytowych jest nieunikniony, gdyż forma ta jest szczególnie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych.


Równocześnie wiele znanych firm prowadzi swój biznes w formie spółki komandytowej. Dla przykładu sklep sieci LIDL są prowadzone w Polsce w formie spółki komandytowej Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Również MASPEX polski producent popularnych soków Kubuś czy Tymbark prowadzony jest w formie spółki komandytowej Grupa MASPEX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wadowicach. Formę spółki komandytowej wykorzystuje również sieć sklepów MEDIA MARKT.


Dlaczego spółka komandytowa jest tak popularna w Polsce?


Istnieją dwa zasadnicze powody popularności spółki komandytowej w Polsce:

  • Pierwszym powodem jest korzystne opodatkowanie

  • Drugim jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności jak w spółce z o.o.


Opodatkowanie spółki komandytowej a sp. z o.o.


W przeciwieństwie do spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółki akcyjnej) czy spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku CIT.

Brak opodatkowania podatkiem CIT oznacza, że zyski osiągnięte przez spółkę komandytową nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

W przypadku zysków wypłacanych osobom fizycznym będącym wspólnikom spółek z o.o., zyski zostają opodatkowane są dwukrotnie (o podwójnym opodatkowaniu pisaliśmy tu). Najpierw zysk opodatkowany jest na poziomie spółki stawką 9% (od 2019 r.) lub 19% w zależności od wielkości spółki. Następnie zysk wypłacany wspólnikowi opodatkowany jest podatkiem PIT stawką 19%.

Zatem efektywne opodatkowanie zysków spółki z o.o. wynosi w zależności od wielkości sp. z o.o. 26,29% lub 34,39%.

W przypadku zysków wypłacanych wspólnikom spółki komandytowej zysk jest opodatkowany tylko raz tylko z poziomu wspólnika. W przypadku osób fizycznych zysk zostanie opodatkowany tylko raz podatkiem PIT.

Efektywne opodatkowanie zysków ze spółki komandytowej wyniesie tylko 19%.

Zatem im większa wielkość działalności spółki tym bardziej korzystne jest prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej i to nawet mimo tzw. daniny solidarnościowej - specjalnego podatku od przychodów powyżej 1 mln zł - która zacznie obowiązywać od 2019 r. Dokładne porównanie opodatkowania zysków spółki komandytowej i spółki z o.o. z znajdą państwo w naszym artykule Nowa stawka 9% CIT w 2019 r. Czy spółka komandytowa nadal się opłaca?.


Ograniczenie odpowiedzialności wspólników


Drugim filarem atrakcyjności spółki komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników.


Spółka komandytowa posiada dwie grupy wspólników - komandytariuszy i komplementariuszy.


Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki (np. długi) ograniczona jest do sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Sumę komandytową a zatem odpowiedzialność komandytariusza można określić w dowolny sposób np. do kwoty 1.000 zł.


Komplementariusz natomiast odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczeń).


W praktyce w roli komplementariusza spółek komandytowych występują wyłącznie spółki z o.o. Natomiast komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.


Komandytariusze spółki komandytowej są przy tym wspólnikami spółki z o.o. będącej komplementariuszemspółki komandytowej . Dzięki temu kontrolują oni również działalność komplementariusza. Model ten nazywany jest spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.


Nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą w tym modelu komplementariusze będący spółkami z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. na podstawie kodeksu spółek handlowych nie ponoszą jednak co do zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zatem za zobowiązania komplementariusza nie będą ponosić jego wspólnicy będący zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej.

Dzięki zastosowaniu modelu spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. komplementariusze (osoby fizyczne) korzystają z opodatkowania zysku ze spółki wyłącznie podatkiem PIT 19%. Równocześnie ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona tak jak w przypadku spółki z o.o. do kwoty określonej w umowie spółki.

Opisane wyżej korzyści są motorem rosnącej popularności spółki komandytowej.


Interesujesz się spółką komandytową - zapraszam da innych artykułów:


* * *

O autorze: Mateusz Korus, radca prawny, doktor nauk prawnych - specjalizuje w prawie spółek i podatkach. Wspiera klientów przy wyborze najlepszej formy prawnej dla ich biznesu, posiada bogate doświadczenia dotyczące przekształceń spółek. KorusLegal jest kancelarią prawną, która pomaga firmom przy przekształceniach w spółki komandytowe.


__

Informacja: Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie do celów edukacyjnych. Żadna jego część nie powinna być traktowana jako porada prawna czy podatkowa. W przypadku chęci skorzystania z ulgi inwestycyjnej w ramach decyzji o wsparciu zachęcamy do kontaktu z profesjonalistami (doradcami podatkowymi lub prawnikami).


Przypisy:

[1] Dane Głównego Urzędu statystycznego z 20.08.2018 r., źródło: GUS.

Comentários


bottom of page