top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Estoński CIT - na czym polega? [2023]

Zaktualizowano: 17 sty 2023

Polski Ład znacząco uatrakcyjnił model ryczałtu od dochodów spółek (popularnie nazywanego estońskim CIT). Dużo większa liczba podmiotów może z niego skorzystać, a firmom znacznie łatwiej przejść na ten model rozliczeń. W tym artykule opisujemy, na czym dokładnie polega ten model opodatkowania.Co daje ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT)?


1. Opodatkowany tylko wypłacany zysk


Najważniejsze założenie estońskiego CIT:


Tak długo, jak zyski z firmy nie są wypłacane właścicielom, tak długo nie ma potrzeby płacenia podatku

Zatem - w zależności od wielkości firmy - spółka, zamiast 9% CIT (podmioty małe) czy 19% CIT (podmioty duże), nie płaci nic (0% CIT).


Opodatkowanie zysków następuje dopiero w momencie wypłaty zysku (czyli przeznaczenia zysku do wypłaty w formie dywidendy). Co najważniejsze, podatek pobierany jest tylko i wyłącznie od kwoty wypłacanego zysku

Dla przykładu, gdy firma wygeneruje w roku podatkowym 500.000 zł zysków:

 • w przypadku pozostawienia zysku w firmie i np. przeznaczenia go na inwestycje, podatek wyniesie 0 zł (nie będzie obowiązku zapłaty podatku dochodowego)

 • w przypadku pozostawienia 1/2 zysku w firmie i przeznaczenia pozostałych 1/2 zysku do wypłaty wspólnikom (250.000 zł) opodatkowana będzie wyłącznie kwota 250.000 zł

 • dopiero w przypadku wypłaty całego zysku, podatkiem zostanie objęta pełnego kwota 500.000 zł zysku

Jednak na tym nie kończą się korzyści wynikające z ryczałtu od dochodów spółek.


2. Niższa stawka podatku


W estońskim CIT, nie dość, że opodatkowany jest wyłącznie wypłacany zysk, to stawka łącznego podatku od wypłacanego zysku (CIT+PIT) jest dużo niższa niż na zasadach ogólnych.


Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów:

 • w małej firmie (do 2 mln EUR obrotu łącznie) łączny podatek wyniesie tylko 20%

 • w dużej firmie (ponad 2 mln EUR obrotu łącznie) łączny podatek wyniesie tylko 25%

Ministerstwo gwarantuje, że stosując estoński CIT znacznie zmniejszamy łączną stawkę podatku od zysku. Mała firma zapłaci łącznie tylko 20% podatku zamiast 26,29%. Natomiast duża firma zapłaci tylko 25% zamiast 34,39%!


A jak to wygląda na konkretnych liczbach? Posłużmy się naszym zyskiem 500.000 zł.


W małej firmie:

 • w przypadku pozostawienia zysku w firmie i np. przeznaczenia go na inwestycje podatek wyniesie 0 zł (nie będzie obowiązku zapłaty podatku dochodowego)

 • w przypadku pozostawienia 1/2 zysku w firmie i przeznaczenia pozostałych 1/2 zysku do wypłaty wspólnikom (250.000 zł) podatek wyniesie łącznie 50.000 zł (tak naprawdę 10% całego zysku)

 • dopiero w przypadku wypłaty całego zysku podatkiem zostanie objęta pełnego kwota 500.000 zł zysku podatek wyniesie łącznie 100.000 zł (20% całego zysku)


W dużej firmie:

 • w przypadku pozostawienia zysku w firmie i np. przeznaczenia go na inwestycje podatek wyniesie 0 zł (nie będzie obowiązku zapłaty podatku dochodowego)

 • w przypadku pozostawienia 1/2 zysku w firmie i przeznaczenia pozostałych 1/2 zysku do wypłaty wspólnikom (250.000 zł) podatek wyniesie łącznie 72.500 zł (tak naprawdę 12,5% całego zysku)

 • dopiero w przypadku wypłaty całego zysku podatkiem zostanie objęta pełnego kwota 500.000 zł zysku podatek wyniesie łącznie 125.000 zł (25% całego zysku)


W naszej ocenie, Ministerstwo Finansów jednak błędnie interpretuje własne przepisy i rzeczywista stawka powinna być jeszcze niższa!


Prawidłowa łączna stawka podatku powinna wynieść:

 • w małej firmie (do 2 mln EUR obrotu łącznie) łączny podatek wyniesie 18,1% zamiast 20%

 • w dużej firmie (ponad 2 mln EUR obrotu łącznie) łączny podatek wyniesie 21,2% zamiast 25%

Wkrótce kwestia ta powinna zostać wyjaśniona w interpretacjach podatkowych, o czym z pewnością będziemy jeszcze pisać.


A na co trzeba uważać?


Ukryte dochody


Firmy muszą zwrócić uwagę na to, czy część kosztów ponoszonych przez spółkę nie będzie stanowić tzw. ukrytych dochodów. Definicja ukrytych dochodów jest dość zawiła. Ustawodawca wskazuje, że ukrytymi zyskami są wszelkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych, jeśli są one związane z prawem do udziału w zysku.


Do takich świadczeń można zaliczyć między innymi:

 • pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi (lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem)

 • odsetki i inne koszty związane z pożyczką udzieloną spółce przez wspólnika (lub podmiot powiązany)

 • nadwyżkę ponad rynkową wartość transakcji (czyli gdy następuje płatność między dwiema firmami posiadającymi tego samego wspólnika o cenie wyższej niż rynkowa)

 • nieodpłatne świadczenia na rzecz właściciela takie, jak udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych

 • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju

 • wydatki na reprezentację

W modelu estońskiego CIT takie ukryte zyski będą podlegać opodatkowaniu. Oznacza to, że w przypadku tych świadczeń należałoby zapłacić podatek tak, jakby nastąpiła wypłata zysku.


Czy jest się czego obawiać?


Z naszego doświadczenia wynika, że nie. Przed przejściem na estoński CIT należy po prostu przeanalizować, czy firma posiada tego typu płatności i ewentualnie wdrożyć działania korygujące. W przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami posiadającymi tego samego wspólnika wystarczającym jest przykładowo znalezienie dowodów na rynkową cenę transakcji (tak jak to się dzieje w przypadku ustalania cen transferowych).


Podsumowanie


Estoński CIT pozwala na znaczące obniżenie podatku. Dzięki Polskiemu Ładowi, model ryczałtu stał się atrakcyjny i łatwo dostępny dla wielu firm. Rozwiązanie jest atrakcyjne zarówno dla firm, które wykorzystują cały zysk do inwestycji w firmie (brak podatku poprawia płynność i zapewnia więcej środków na rozwój) jak i firm, które regularnie wypłacają zysk właścicielom (w estońskim CIT można zmniejszyć opodatkowanie dywidend).Autor:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych oraz wdrażaniu estońskiego CIT

--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Yorumlar


bottom of page