top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Upadłość a koronawirus (zawieszenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości)

Zaktualizowano: 14 lis 2020


Tarcza antykryzysowa zawiesza obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Ograniczenia oraz zakłócenia w prowadzeniu biznesu wywołane przez COVID-19 znacząco wpłynęły na kondycję finansową wielu firm. Wiele z nich musiało czasowo wstrzymać prowadzenie działalności. Inne odczuły znaczący spadek obrotów. Wszystko to zwiększa ryzyko niewypłacalności firm. Znowelizowana tarcza antykryzysowa (tzw. Tarcza 2.0) zawiesza obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Specustawa przewiduje, że w przypadku, gdy niewypłacalność firmy powstanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (obowiązuje aktualnie), a powodem niewypłacalności jest COVID-19, zawieszeniu ulega termin do złożenia wniosku o upadłość. Bardzo pomocne jest przy tym domniemanie prawne wprowadzone do ustawy. Przepisy stanowią, że w przypadku, gdy stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przyjmuje się, że powodem takiej niewypłacalności jest COVID-19. Rozwiązanie to znacząco ułatwia możliwość skorzystania z zawieszenia terminu.

Kiedy firmy mają obowiązek ogłoszenia upadłości?

Polskie prawo upadłościowe zawiera obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności.

Istnieją dwa przypadki, w których mówimy o niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy składać gdy:

  • firma utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo

  • zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku firmy, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

W przypadku utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przyjmuje się, że przesłanka ta jest spełniona, gdy opóźnienie przedsiębiorcy w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Co daje zawieszenie terminu?

W przypadku, gdy firmy utracą w aktualnej sytuacji zdolność do regulowania swoich zobowiązań, nie muszą składać od razu wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin 30-dniowy jest zawieszony do czasu odwołania obecnego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (jeżeli taki stan zostanie wprowadzony zaraz po odwołaniu aktualnego stanu epidemii). Zawieszenie terminu obowiązuje od 13 kwietnia 2020 r.

Zatem termin 30 dni na złożenie wniosku rozpocznie swój bieg dopiero po odwołaniu tych stanów.

Dzięki nowelizacji firmy mają zagwarantowane więcej czasu na podjęcie działań, które mogą pomóc im odzyskać płynność finansową. Rozwiązanie daje również większe bezpieczeństwo dla zarządzających przedsiebiorstwami, gdyż chroni osoby odpowiedzialne przed konsekwencjami braku złożenia wniosku w ciągu 30 dni od powstania niewypłacalności.

Mimo zawieszenia terminu firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej powinny podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia płynności. Po wygaszeniu epidemii obowiązek ogłoszenia upadłości ponownie zostanie przywrócony. Skuteczne mogą okazać się rozmowy z kontrahentami. Firmy powinny również pamiętać o możliwościach przeprowadzenia restrukturyzacji (bez konieczności ogłaszania upadłości) jakie daje im ustawa Prawo restrukturyzacyjne.


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - doradza firmom przy restrukturyzacjach oraz działaniach antykryzysowych


--

Kontakt dotyczący pomocy związanej z COVID-19:

+48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comments


bottom of page