top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na robotyzację 2021 w podatku CIT i PIT

Zaktualizowano: 18 sty 2023

/Uwaga artykuł archiwalny, aktualna wersja znajduje się tu: Ulga na robotyzację/


We wrześniu 2020 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie w 2021 r. nowej ulgi podatkowej dla rozwijających się przedsiębiorców.


Ulga ta ma być dedykowana w szczególności przedsiębiorstwom produkcyjnym, które wraz ze swoim rozwojem będą dokonywać automatyzacji części lub całości produkcji oraz będą kupować urządzenia i systemy wspierające automatyzację procesów w firmie. Niewykluczone, że ulga obejmie również firmy z sektora usługowego. Ulga będzie w działaniu dość podobna do ulgi badawczo-rozwojowej.


W uproszczeniu ustawy podatkowe wskażą pewne kategorie wydatków związanych z automatyzacją procesów w firmie, które firma po raz drugi odpisze sobie od dochodu, czym spowoduje zmniejszenie podatku do zapłaty. Zgodnie z zapowiedzią rządu przepisy regulujące nową ulgę mają wejść w życie 01.01.2021 r. Dokładna nazwa tego instrumentu nie jest jeszcze znana.

Ulga na robotyzację 2021
Ulga na robotyzację to kolejna szansa na zmniejszenie podatków w firmach

Jak będzie można skorzystać z ulgi na robotyzację?


Ulga ma być dostępna zarówno dla dużych firm jak i dla MŚP. Aby firmy mogły skorzystać z tej ulgi, będą musiały ponieść określone koszty związane z nabyciem środków trwałych lub oprogramowania. Koszty zakupu tych elementów stanowić będą tzw. koszty kwalifikowane.


Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć m.in. koszty związane z:

  1. zakupem lub leasingowaniem nowych robotów i kobotów,

  2. zakupem oprogramowania,

  3. zakupem osprzętu takiego jak tory jezdne, obrotniki, sterowniki, czujniki ruchu, efektory końcowe,

  4. zakupem urządzeń BHP,

  5. szkoleń pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt.


Kluczowe jest to, że w założeniu ulga ma działać przez okres 5 lat, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r. Oznacza to, że od podatku będzie można odpisać koszty związane z zakupem ww. rozwiązań, urządzeń czy usług, które zostaną poniesione w latach 2021-2025.


Na dokładniejsze dane dotyczące sposobu rozliczenia ulgi trzeba będzie poczekać do publikacji ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT.


O ile zmniejszy się podatek?


Jak już zostało wspomniane, ulga na robotyzację ma działać na podobnych zasadach jak ulga B+R.


W dużym uproszczeniu ulgi te działają w ten sposób, że firma ponosi pewne koszty, które wymienione są w ustawach podatkowych i które w tych ustawach wskazywane są jako koszty kwalifikowane. Następnie podatnik przystępuje do wyliczenia podatku. Poniesione koszty zawsze wliczane są w koszty podatkowe.


Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka ponosi np. 100.000 zł, o tę kwotę obniżeniu ulega podstawa opodatkowania. W jeszcze większym uproszczeniu oznacza to, że każde 100.000 zł kosztów oznacza brak zapłaty 19.000 zł podatku PIT (19% PIT), 9.000 zł (9% CIT dla tzw. małych spółek kapitałowych) lub 19.000 zł (19% CIT dla dużych spółek) podatku CIT.


Kalkulacja wykorzystania ulgi wygląda w sposób następujący:

  • Do ulgi ma wejść 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

  • Oznacza to zatem, że sumę kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku należy przemnożyć przez 50% oraz właściwą stawkę podatku dochodowego (19% PIT lub 9%/19% CIT).


Wysokość ulgi na robotyzację = kwota kosztów kwalifikowanych x 50%x 19% PIT lub CIT

(w przypadku małych spółek kapitałowych o rocznym obrocie poniżej 2 mln euro 9% CIT)


Przykład:

Firma Alfa sp. z o.o. zamierza unowocześnić proces produkcyjny poprzez zakup systemu robotów przemysłowych. System obejmuje roboty, oprogramowanie, układy sterowania robota, urządzenia peryferyjne.


Do tego w ramach procesu usprawnienia produkcji firma zamierza dokupić dodatkowe maszyny do cięcia laserowego oraz manipulatory pneumatyczne, które spowodują ułatwienie procesów przenoszenia ładunków na terenie hali produkcyjnej.


Firma działa w sektorze wytwórczym i produkuje komponenty do branży samochodowej, lotniczej, maszynowej oraz optycznej. Spółka jest dużym podatnikiem CIT.


W ramach procesu unowocześniania zakładu firma planuje ponieść w latach 2021-2023 łącznie koszt 1.000.000 zł na te usprawnienia.


Firma zastanawia się nad zastosowaniem ulgi na robotyzację.

· Wielkość ulgi = 1.000.000 x 19% CIT

· Wielkość ulgi = 95.000 zł


Oznacza to, że po poniesieniu kosztów kwalifikowanych spółka będzie mogła odpisać sobie z podatku kwotę 95.000 zł. Oznacza to, że w praktyce firma dostanie od państwa dofinansowanie w wysokości 95.000 zł na zakup maszyn i oprogramowania.


Podsumowanie


Zamysłem rządu jest pobudzenie firm do inwestycji w robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych. Nie jest wykluczone, że ulga obejmie również automatyzację procesów usługowych i będzie mogła mieć na przykład zastosowanie w sektorze outsourcingu czy tzw. usług przemysłowych.


Ulga może okazać się bardzo atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli unowocześnić własne procesy. Kluczowe jest to, że ulga będzie dostępna dla firm każdej wielkości (czyli zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych). Ulga będzie dostępna również dla firm z różnych branż.

Ulga na robotyzację, obok ulgi B+R, IP Box, zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz tzw. estońskiego CIT, będzie kolejnym elementem mającym obniżyć opodatkowanie firm ponoszących koszty związane z rozwojem działalności.


Choć przepisy nie zostały jeszcze przyjęte, firmy mogą zacząć już analizować swoje plany na następne lata. W szczególności warto przeanalizować, do których działań będzie możliwe zastosowanie konkretnej ulgi. W porównaniu do stanu prawnego sprzed pięciu lat, aktualne w 2021 r. ustawodawstwo podatkowe będzie pozwalało firmom rozwijającym się na znaczące obniżenie opodatkowania.


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego i wsparcia inwestycji, regularnie doradza spółkom w zakresie ulg i zwolnień podatkowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page