top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

UMOWY HANDLOWE & DYSTRYBUCJA

Solidne umowy to podstawa każdego biznesu

 

Umowy to również zabezpieczenie na złe czasy, gdy współpraca nie pójdzie tak jak to na początku było zakładane. Doskonale rozumiemy jak ważny przy negocjowaniu umów jest dialog między naszymi klientami a ich partnerami biznesowymi.

 

Doradzamy i reprezentujemy firmy z różnych branż w zakresie prawa handlowego i dystrybucyjnego, w tym liczne firmy zagraniczne jak i polskie. W obliczu globalizacji kanałów handlowych i zwiększonej konkurencji na całym świecie z jednej strony oraz złożonych i restrykcyjnych ram prawnych z drugiej, coraz większe znaczenie ma optymalne sporządzanie umów oraz staranne i dopasowane do potrzeb koncepcje systemów dystrybucji.

 

Podstawą naszego działania jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa prawnego dla naszych klientów, ale zrozumienie również ich celów w biznesie, ich produktów i usług. Posiadamy doświadczenie z różnych branż, takich jak produkcja, dystrybucja, budownictwo czy IT/ITC.

Co potrafimy?

 

Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z zawieraniem, realizacją i rozwiązywaniem umów handlowych, tak z ich partnerami polskimi jak i międzynarodowymi.

 

W szczególności:

 

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy

 • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów

 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczenia powstałe na etapie ich realizacji

 • świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem i wprowadzaniem do obrotu ogólnych warunków sprzedaży oraz świadczenia usług 

 • doradzamy firmom polskim w związku z ich działalnością na rynku niemieckim, austriackim i europejskim

 • doradzamy firmom zagranicznych w związku z ich działalnością na rynku polskim

 • doradzamy w zakresie współpracy międzynarodowej i joint ventures

 • pomagamy przy umowach agencji handlowej i autoryzowanych dealerów

 • pomagamy przy umowach franczyzowych

 • pomagamy przy umowach licencyjnych, porozumieniach o współpracy i zapewnieniu jakości

 • reprezentujemy pozasądowo w sporach z konkurentami i partnerami umownymi

 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (KIG, RIG, ICC, DIS itp.) oraz w mediacjach

 • pomagamy w związku z roszczeniami odszkodowawczymi i klauzulami o zakazie konkurencji

 • bronimy przed nieautoryzowanym importem i piractwem produktowym

 • doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących gwarancji i odpowiedzialności oraz odpowiedzialności za produkt

bottom of page