NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

TECHNOLOGIE, IT & WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Własność intelektualna jest tym co odróżnia Państwa firmę od innych. I nie chodzi tu tylko o Państwa markę, logo czy znak towarowy. W miarę rozwoju firmy coraz ważniejsza staje się ochrona know-how i tajemnic firmowych. Dlatego w ramach naszej działalności doradzamy firmom, jak chronić technologie, wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Elementy takiej ochrony włączamy do przygotowywanych przez nas umów o pracę i pracowniczych umów o poufności oraz do negocjowanych przez nas dla naszych klientów kontraktów biznesowych. Doradzamy, jak przenosić prawa autorskie i praw pokrewne a także prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń.

 

Technologie informatyczne (IT) i komunikacyjne (ICT) przeżywają w ostatnich lat szczególny rozwój i znaczące przemiany. Dzisiejsze wyzwania to ochrona danych osobowych, cloud computing, big data czy internet rzeczy. Pomagamy w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących wdrożeń systemów IT oraz dostaw oprogramowania i sprzętu, umów licencyjnych oraz innych rodzajów umów typowych dla sektora IT takich jak np. umów SLA. Pomagamy również w zapewnieniu zgodności firm z RODO.