top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

TECHNOLOGIE, IT & WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Własność intelektualna jest tym co odróżnia Państwa firmę od innych

 

Nie chodzi tu tylko o Państwa markę, logo czy znak towarowy. W miarę rozwoju firmy coraz ważniejsza staje się ochrona know-how i tajemnic firmowych. Dlatego w ramach naszej działalności doradzamy firmom, m.in. jak chronić technologie, wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie.

 

Elementy takiej ochrony włączamy do przygotowywanych przez nas umów o pracę i pracowniczych umów o poufności oraz do negocjowanych przez nas dla naszych klientów kontraktów biznesowych. Doradzamy, jak przenosić prawa autorskie i praw pokrewne a także prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń.

 

Technologia informacyjna (IT) stała się niezbędna w firmach każdej wielkości. Dzisiejsze wyzwania to ochrona danych osobowych, cloud computing, big data czy internet rzeczy.  Dlatego też od samego początku doradzamy i towarzyszymy Państwu we wszystkich planach i projektach IT, a w przypadku sporu stajemy po Państwa stronie, aby dochodzić Państwa praw zarówno w sądzie, jak i poza nim.

NASZE GŁÓWNE OBSZARY DORADZTWA

 

Umowy/licencje IT

 • Sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących oprogramowania/sprzętu i usług IT

 • Doradztwo w zakresie planowania i realizacji projektów IT

 • Sporządzanie i negocjowanie umów o współpracy/outsourcing w zakresie IT i procesów biznesowych (BPO)

 • Umowy o przekazanie/licencjonowanie oprogramowania i know-how

 • Umowy na usługi doradcze w zakresie IT i umowy o dzieło

 • Doradztwo prawne i sporządzanie umów dotyczących oprogramowania open source i cloud computingu

 • Przetargi na zakup systemów i usług

E-commerce, m-commerce, prawo internetowe

 • Ogólne warunki i zasady użytkowania online dla rynków B2C/B2B

 • Umowy na projektowanie/użytkowanie stron internetowych (projektowanie stron internetowych, zawartość stron internetowych, hosting, systemy sklepów internetowych itp.)

 • Doradztwo w zakresie umów dotyczących domen i wsparcie w sporach dotyczących domen

 • Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych i Internetu w miejscu pracy

Ochrona danych osobowych (RODO)

 

 • Przygotowanie oświadczeń o ochronie danych i zgód użytkowników

 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji RODO (katalogi procedur, wytyczne, oświadczenia o zgodzie i umowy o zleceniu przetwarzania danych)

 • Wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (umowy w firmie w zakresie IT/ICT, regulacje dotyczące poczty elektronicznej i Internetu w miejscu pracy)

 • Doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych (compliance z RODO)

 • Audyty ochrony danych, wsparcie dla wewnętrznego lub zewnętrznego inspektora ochrony danych

 • Badanie dopuszczalności projektów pod kątem prawa ochrony danych osobowych

 • Reprezentacja przed organami ochrony danych, wsparcie w oficjalnych dochodzeniach i śledztwach

bottom of page