top of page

NASZE

USŁUGI

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW &

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Niestety w ryzyko prowadzenia biznesu wpisane są sytuacje, w których partnerzy biznesowi znajdą się w sytuacji konfliktowej. Sprawy sądowe mogą się ciągnąć latami, potrafią być kosztowne i wyniszczające. Dlatego w pierwszej kolejności staramy się doprowadzić do ugodowego i partnerskiego rozwiązania sporu. W takich sytuacjach staramy na etapie przedsądowym prowadzić negocjacje bądź mediacje.

 

W przypadku, gdy takie alternatywne metody rozwiązania sporu nie przyniosą skutku, zapewniamy pełne wsparcie na sali sądowej. Naszych klientów reprezentujemy w

  • sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

  • sprawach sądowo-administracyjnych

  • krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

bottom of page