top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na zabytki na nowych zasadach [2023]

Zaktualizowano: 15 lut 2023

Remontując zabytki w 2023 r., nadal można liczyć na zwrot części poniesionych kosztów w ramach ulgi na zabytki. Dzieje tej ulgi były bardzo burzliwe, natomiast wbrew powszechnemu przekonaniu, postanowiono, że ulga ta pozostanie i w dalszym ciągu będzie można z niej korzystać. Jednakże, od 2023 r. zmieniły się zasady korzystania z tego instrumentu.

W 2023 r. ulga na zabytek pozostaje, zmieniają się natomiast zasady jej rozliczenia

Ulga "na dworek" lub Pałacyk+, czyli ulga na zabytki w 2022 r.


Ulga na zabytki została uregulowana na nowo w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. Od razu wywołała kontrowersje, z racji na wzmożoną aktywność niektórych polityków w zakresie inwestowania w zabytkowe nieruchomości.


Wprowadzone w 2022 r. uregulowanie było mimo to bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony starych budynków (renowacja zabytku jest bardzo kosztowna i nie zawsze ekonomiczne rentowana). Każdy kto remontował zabytek (choćby nawet mieszkanie w zabytkowej kamienicy) wie, że jest to długi i często bardzo kosztowny proces.


Uregulowanie wprowadzone w 2022 r. było skierowane do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i którzy są właścicielami lub współwłaścicielami zabytkowych nieruchomości. Kluczowa zmiana polegała na tym, że z ulgi mogły zacząć korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Atrakcyjność polegała na tym, że od 2022 r. osoby takie mogły nie tylko rozliczyć w ramach ulgi:


  1. koszty prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych w zabytkowej nieruchomości.

  2. oraz koszt zakupu całej zabytkowej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości (konieczny wpis do rejestru zabytków).


Ulga polegała także na tym, że oprócz normalnego rozliczenia jako kosztu, powyższe wydatki mogą być rozliczone dodatkowo w kwocie 50%, bez wydawania ani złotówki.


W uproszczeniu, wydając 500.000 zł netto (przy podatku liniowym) odliczam sobie najpierw 95.000 zł w ramach kosztów, a dodatkowo w ramach ulgi odbieram jeszcze 47.500 zł.


Nowe zasady od 2023 r.


Od 2023 r. ulga nie znika, natomiast zmieniają się zasady jej rozliczania.


1. Ochrona praw nabytych dla nieruchomości zakupionych w 2022 r.


Inwestorzy, którzy kupili zabytek w 2022 r., mogą rozliczyć koszt takiego zakupu w 2023 r. (w zeznaniu podatkowym za 2022 r.). Ponadto, mogą odliczyć wydatki, jakie ponieśli w 2022 r. na taki zabytek.


Ważna zmiana jest taka, że dla nowych kosztów, które powstaną po 1.01.2023 r., rozliczyć będzie można wyłącznie prace zatwierdzone przez konserwatora zabytków. Niewykorzystaną ulgę będzie można rozliczyć do końca 2028 r.


2. Nieruchomości zakupione od 1 stycznia 2023 r.


Inwestorzy, którzy kupią zabytek po 1.01.2023 r. nie będą już mogli rozliczyć w ramach ulgi samych kosztów zakupu nieruchomości.


Natomiast, w odniesieniu do takich nieruchomości będzie można rozliczyć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.


Inwestor musi jednak pamiętać, że:

  • koszty prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych będą mogły być odliczane dopiero po zakończeniu tych prac

  • w ramach ulgi można rozliczyć wszystkie nakłady, w części, w jakiej wynikają z zakresu prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków

  • prace muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez firmy, które nie korzystają ze zwolnienia VAT

Ulga w dalszym ciągu polega na tym, że w nagrodę otrzymujemy możliwość dodatkowego rozliczenia 50% poniesionych kosztów.


O czym pamiętać?


Przekształcenie zabytku w nowoczesny budynek może uprawniać do skorzystania z ulgi podatkowej

Najważniejsza od 2023 r. jest konieczność uzyskania decyzji konserwatora zabytków. Ale w przypadku, gdy decyzja będzie przewidywała remontu zabytku polegający na przekształceniu go w nowoczesny budynek - prace będzie można rozliczyć w ramach ulgi.


Ulga na zabytek jest ulgą wyłącznie w podatku PIT. Nie będzie zatem dotyczyła spółek, które rozliczają się w ramach CIT.


Odliczenie ulgi jest możliwe wyłącznie w roku podatkowym, w którym prace na zabytku zostaną zakończone.


Jeżeli nie uda się rozliczyć całej przysługującej ulgi w zeznaniu podatkowym za rok, w którym prace zostały zakończone, inwestor będzie miał jeszcze 6 lat aby odebrać ulgę w kolejnych rocznych zeznaniach podatkowych.Ulga na zabytki a inne ulgi podatkowe dla firm


Ulgę na zabytki można łączyć z innymi ulgami, np. z ulgą na ekspansję czy ulgą na sport, kulturę i edukację (CSR).


Posumowanie


Niestety od 2023 r. wydatek na zakup zabytkowej nieruchomości nie będzie podlegać już rozliczeniu w ramach ulgi na zabytki. Nie jest to informacja pozytywna dla polskich zabytków, gdyż abstrahując od kontekstu politycznego, renowacja zabytkowych nieruchomości nie jest procesem łatwym i tanim. Dobrze skonstruowana ulga na pewno zwiększyłaby zainteresowanie takimi inwestycjami i przysłużyła się ochronie dóbr kultury. Ustawodawca powinien zrewidować swój pogląd i rozszerzyć ulgę na podatek CIT. W międzyczasie, każdy kto inwestuje w zabytek powinien zweryfikować, czy inwestycja nie kwalifikuje się do objęcia ulgą podatkową. Warto również mieć dobre kontakty z konserwatorami zabytków i starannie przygotować plan renowacji, gdyż tak na prawdę od decyzji konserwatora zależeć będzie zakres możliwości skorzystania z ulgi.Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych (w tym ulgi B+R, ulgi na ekspansję czy ulgi na zabytki)


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


bottom of page