top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Tylko 1% podatku w Rumunii

Myśląc o przeniesieniu swojej działalności za granicę lub założeniu nowej, lecz poza granicami Polski, mało komu w pierwszej kolejności przychodzi na myśl Rumunia. Rumunia jest aktualnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów. A ponadto podatki w Rumunii są po prostu niskie. Na szczególną uwagę zasługuje nowa preferancja podatkowa dla firm, dzięki której przedsiębiorcy mogą zostać objęci podatkiem, który wynosi zaledwie 1%!


Rumunia to nie tylko ciekawy turystycznie kraj. To także prężnie rozwijająca się gospodarka i niskie podatki dla firm

Podatek dla mikrofirm – na czym polega 1 % podatku od firm w Rumunii?


Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem rumuńskim – spółka z siedzibą w Rumunii, niezależnie od tego czy jej właściciel jest obywatelem Rumunii, czy też obywatelem zagranicznym – jest uważana za rumuńską osobę prawną i korzysta z preferencji podatkowych skierowanych do rumuńskich firm.


Standardowo podatek od osób prawnych w Rumunii wynosi 16%, ale...


...w przypadku mikrofirm został niedawno wprowadzony nowy format oprogramowania - podatek obrotowy od mikro przedsiębiorców, czyli takich osób prawnych, których roczny obrót nie przekracza 1.000.000 euro.


Podatek jest więc płatny na podstawie obrotu, a nie zysku danej firmy i zastępuje klasyczny podatek od osób prawnych. Czyli taki polski ryczałt PIT ale dla spółek.


Stawki podatku dla mikro przedsiębiorców różnią się w zależności od tego, czy dana firma zatrudnia pracowników, czy też nie. Zgodnie z tym podziałem, stawki wynoszą:

  • 1% obrotu dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1 pracownika

  • 3% obrotu dla mikroprzedsiębiorstw, które nie zatrudniają pracowników


Ważnym jest także fakt, że każda firma osiągająca przychody niższe niż 1.000.000 euro i zatrudniająca co najmniej 2 pracowników może podjąć decyzję o przejściu na rozliczanie według podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który oparty jest na zyskach spółki.


Kolejną ważną informację stanowi fakt, iż w przypadku płatności zaliczek w ciągu roku podatkowego, te odprowadzane są kwartalnie – do 25 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego kwartału. Podatek roczny płatny jest do dnia 25 marca następującego po zakończonym roku podatkowym, który jest co do zasady tożsamy z rokiem kalendarzowym.


Jakie są ograniczenia?


Rozważając rozpoczęcie działalności jako mikro przedsiębiorca w Rumunii, warto mieć na uwadze pewne ograniczenia w zakresie skorzystania ze wspomnianego 1% podatku.

  • Pierwsze ze wskazanych ograniczeń wiąże się z tym, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać z omawianej preferencji podatkowej, dochody z zarządzania czy też świadczenia usług konsultingowych nie mogą stanowić więcej niż 20% obrotu.

  • Preferencja ta jest wyłączona w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bankowej, prowadzenia zakładów bukmacherskich, czy też obrotu takimi surowcami jak gaz, oleje, biopaliwa.

O czym pamiętać?


W świetle powyższych informacji oraz faktu, iż rezydenci podatkowi Rumunii korzystają z jeszcze większego wachlarza zwolnień i udogodnień, decydując się na założenie firmy lub przeniesienie swoich interesów do tego właśnie kraju, warto zastanowić się nad zmianą rezydencji podatkowej z polskiej na rumuńską. W tym miejscu przypomnieć należy, że Polskę i Rumunię wiążą postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Rezydenci podatkowi Rumunii rozliczają się z dochodów uzyskiwanych na całym świecie przez lokalnym fiskusem. Podatnik może stać się rumuńskim rezydentem podatkowym, gdy spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • ma w Rumunii miejsce stałego zamieszkania,

  • posiada w Rumunii centrum interesów życiowych,

  • przebywa na terytorium Rumunii co najmniej 183 dni w ciągu 12 miesięcy trwania roku kalendarzowego.

Osoby niebędące rezydentami podatkowymi tego kraju, wykazują jedynie dochód uzyskiwany na terytorium Rumunii.


Decydując się na pozostanie rezydentem podatkowym w Polsce, należy przeanalizować kwestię ewentualnego dodatkowego opodatkowania w Polsce.


Podsumowanie


Duża ilość możliwości skorzystania z rozmaitych ulg podatkowych, oferowanych przez rumuński system podatkowy, stała się zachętą dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej decydują się na przeniesienie ośrodka swoich interesów gospodarczych do tego kraju. Myśląc więc o prowadzeniu działalności poza granicami naszego kraju, nie warto przekreślać takiego kraju, jakim jest Rumunia.


Współpraca: Julia Adamczyk


Kontakt z prawnikiem:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa podatkowego, regularnie doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz rozpoczynania działalności zagranicznej


--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


bottom of page